Stor aksjon mot ulovlig høydearbeid

Arbeidstilsynet lanserer en landsdekkende kampanje for å bekjempe fallulykkene i byggenæringen.

Publisert

21 arbeidere har falt i døden på fire år. Arbeidstilsynet får tips fra hele landet – ikke minst fra seriøse malerbedrifter – hver dag.

Høy fare i farlig høyde

– Arbeid i høyden er veldig risikofylt og er årsaken til flest skader i bygg- og anleggsbransjen. Dette er et av områdene som vi kommer til å ha høyt fokus på fremover, sier tilsynsleder Marita Scott i Arbeidstilsynet i Bergen til NRK.

Men det er fare i lav høyde, også. Over halvparten av dødsulykkene skjedde etter fall fra mellom to og fire meters høyde, skriver Byggmesteren. En person er også omkommet etter fall fra gardintrapp.

Lar være å rapportere

– Dessverre ser vi altfor mange ulykker, og halvparten av dem skjer under arbeid på tak, sier Marita Scott.

Arbeidtilsynet har merket seg at noen arbeidsgivere med utenlandske ansatte lar være å rapportere ulykker. Tidspress, manglende arbeidstillatelse eller lav kjennskap til regelverket kan være noen av årsakene, ifølge NRK.

Uken 13.–17. juni skal tilsynet kjøre en felles aksjon mot fallulykker over hele landet.

Powered by Labrador CMS