Vil endre Vg2 overflateteknikk til Vg2 maler

Utdanningsdirektoratet anbefaler å endre navnet på andre året på videregående skole til «Vg2 maler».

Publisert

Direktoratet har presentert en 300 siders gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet.

Her foreslås det også endringer for fremtidige malere. Det som i dag heter Vg2 overflateteknikk, foreslås døpt om til Vg2 maler.

BNL-ledet råd

– Endringen kommer som følge av at vi anbefaler å gjøre om renholdsoperatørfaget til et særløp. Det nye Vg2 maler vil bestå av lærefagene malerfaget og industrimalerfaget, heter det i rapporten.

Forslaget kommer delvis fra byggenæringen selv: BNLs kompetansedirektør Jørgen Leegaard leder Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk, som kommer med anbefalingen. I rådet sitter to medlemmer fra BNL, to fra Fellesforbundet og fire fra andre arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjoner innenfor bygg og anlegg, sammen med medlemmer fra skolesektoren.

– Kan øke rekrutteringen

Utdanningsdirektoratet slutter seg til forslaget, og mener til og med at det kan øke rekrutteringen til malerfaget:

– Utdanningsdirektoratet mener navnet maler er lettere tilgjengelig enn navnet overflateteknikk, og det kan synliggjøre faget bedre for elevene. Vi mener derfor vi ikke kan utelukke at endringen kan føre til økt rekruttering til fagene, heter det i rapporten.

Les mer om forslaget i Maleren nummer 10, der rekruttering er hovedtema.

Powered by Labrador CMS