Garanterer malerelever læreplass

Malermestrenes Opplæringskontor i Oslo har gjort avtale med Akershus fylkeskommune om å garantere læreplass for bygg- og anleggselever.

Publisert

Akershus fylkeskommune har inngått avtale om læreplassgaranti med fem opplæringskontorer.

– Milepæl

«En milepæl innen yrkesfagopplæringen», sier opplæringsdirektør John Arve Eide i fylkeskommunen.

– Gjennom denne avtalen forplikter vi oss til å følge opp elevene gjennom hele utdanningsløpet og sikre at de har jobb i andre enden, sier Eide.

Flere byggfag

– Vi ønsker å ta ungdom på alvor og mener at ungdom som satser på byggenæringen, de skal vi også satse på. Vi trenger gode fagarbeidere om vi skal bygge gode bygg under norske forhold i framtiden, sier Arvid Søgaard på opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og Akershus.

I tillegg til tømrerfaget er opplæringskontorene for malere, murere og bygg- og anleggsteknikk, og også Lærling Øst, som dekker flere fag. Akershus fylkeskommune deltar i prosjektet med Eidsvoll, Skedsmo, Nesbru og Vestby videregående skoler.

Avtalen viderefører et pilotprosjekt der bygg- og anleggselever som er gode nok på fravær, karakterer og generell motivasjon for faget, kan vite sikkert at de får læreplass.

– Motiverende

– Vår erfaring er at dette er et samarbeid som allerede har fungert godt i mange år, men som nå er formalisert. Det virker motiverende på elevene. Nå kan vi faktisk tilby elevene en garanti allerede når de begynner hos oss om at «klarer dere dette, får dere en læreplass i andre enden», sier rektor Stein Pettersen ved Skedsmo videregående skole.

Arvid Søgaard mener noe av det viktigste med avtalen er at lærlingkoordinatorene nå jobber tettere opp mot bransjen.

– Fordelen med denne avtalen er først og fremst at partene kommuniserer bedre og stiller krav til hverandre. Dette handler om rekruttering og å motivere til faget, og får vi gode elever, får vi også gode fagarbeidere. Men det er også et viktig tiltak for å sikre god dialog underveis og huke tak i lærlinger som sliter for å hindre at lærekontrakter blir hevet, poengterer Søgaard.

Her er kravene

Kriteriene er:

• Maksimalt ti dager fravært hvert skoleår.

• Bestått i alle fag.

• Karakter 3 eller høyere i programfagene.

• Gjennomført deler av yrkesfaglig fordypning i godkjent lærebedrift – minimum to uker på Vg2

• Motivasjon og interesse for faget ved et intervju mot slutten av VG2, og aktiv søker til læreplass.

Mer om rekruttering

I Maleren nr 1, som kommer i posten 30. januar, får du åtte sider med temastoff om rekruttering.

Les også om uenighet rundt lærlingordningen nettopp i Akershus:

Hadde lærling, men opplæringskontoret tok hele tilskuddet

Powered by Labrador CMS