Lars Barg ser fram til rettsaken kan starte

-Først må jeg bare innrømme at jeg ble skikkelig deppa, sier Lars Barg. Det kjennes så urettferdig at man skal utsettes for dette når man vet med seg selv at man ikke har gjort noe galt. Etterhvert gikk dette over i irritasjon og besluttsomhet: De skal ikke greie å knekke meg! Nå ser jeg fram til rettsaken.

Publisert

Slik kommenterer Lars Barg, tidligere leder for MLF og mangeårig pådriver i kampen mot svart arbeide at han nå selv står tiltalt for å ha hatt underleverandører som har drevet svart, og det under oppussing av selveste Stortinget. Saken førte til at han trakks eg fra alle verv i påvente av etterforskningen.

Viktig sak

Politiadvokat Maria Bache Dahl som fører saken for Økokrim, bekrefter overfor Maleren at dette er en svært viktig sak for påtalemyndighetene:

-Det er jo slik at mens politiet generelt må etterforske alle saker som anmeldes, må vi i Økokrim foreta en utvelgelse av det vi velger å etterforske. Da må vi legge vekt på de sakene som vi tenker vil ha en størst allmennpreventiv virkning.

-Betyr det at dere velger saker som dere tenker kan virke avskrekkende på andre?

-Ja, vi er opptatt av at de sakene vi velger å ta tak i, skal kunne virke avskrekkende på andre, slik at de ikke lar seg friste til å gjøre noe lignende. Derfor har det vært viktig å følge opp denne saken, og selv om en slik sak naturlig nok bygger på mange momenter når vi velger å starte etterforskning, så er det klart at de allmennpreventive hensynene vil veie tungt. Bache Dahl har tidligere uttalt til media at det var det faktum at Barg var en fremstående tillitsvalgt i malerbransjen som bidro til at Økokrim fattet interesse for forholdet, og at saken blir mer alvorlig av det faktum at Barg var en fremstående tillitsvalgt i bransjen, som også hadde engasjert seg mot svart arbeide.

Oppleves tungt

-Det politiadvokaten sier til Maleren, bekrefter også mitt inntrykk. Her har man ønsket å gjøre noe i likhet med det man gjorde i Taxi-saken for noen år siden, nemlig å gå etter toppen, i håp om at dette vil fjerne svart arbeide i bransjen. Nå har dette dratt ut lenge, og jeg ville lyve om jeg ikke innrømmer at dette kjennes skikkelig tungt. Og kanskje det viktigste i alt dette, er følelsen av å være fullstendig uskyldig, og ikke ha muligheten til å forsvare meg mot de påstander som rettes mot meg. Derfor er jeg glad for at saken nå ender med tiltale, slik at jeg får anledning til å forsvare meg i en rettsal. I det lengste håper jeg nemlig at man får en rettferdig behandling i rettsalen, og at jeg derfor kommer til å bli renvasket.

-Men Økokrim mener de har en god sak?

-Siden de har tatt ut tiltale, mener de sikkert det. Men alt jeg har forstått hittil, er at de bygger det meste av saken på en tilståelsesdom av en notorisk kjeltring, som for alt jeg vet har fått en straffereduksjon mot å levere denne tilståelsen. Så langt jeg vet, er det ikke gjort etterforskning overhode for å søke å verifiserte det vedkommende har påstått. Man har faktisk bygget saken på hans tilståelse. Det er så fulgt opp av ligningsnemda, som allerede har konkludert i saken: De har lagt til grunn tallene i hans tilståelsesdom, som om de innebærer et fnugg av sannhet.

Ikke til troende

-Så du avviser fullstendig at du har gjort noe galt?

-Ja, det gjør jeg. 100%. Og om jeg får lov, vil jeg jo også stille spørsmål ved regnekunsten til dem som ønsker å straffe meg: I tilståelsesdommen er det sagt at han etter avtale tok 20% av beløpet til seg selv, og betalte både arbeidere og selg selv med dette. Resten skal etter sigende ha blitt tilbakebetalt til oppdragsgiver, altså meg. Så av et beløp på 250,- kr timen skulle han ha sittet igjen med 50,- kroner timen både til lønn og eget honorar. Dette synes nå i alle fall jeg ikke akkurat står til troende, understreker Lars Barg. Han er tydelig på at han ser virkelig frem til å få en sjanse til å renvaske seg i retten. Saken antas å komme opp for rettsapparatet til høsten.

Powered by Labrador CMS