Jotun med miljødeklarasjoner på sine produkter

Jotun, en av verdens største produsenter av maling og pulverlakker, introduserer verktøy for generering av EPDer (Environmental Product Declarations), altså miljødeklarasjoner på sine produkter. EPD verktøyet er spesialtilpasset for Jotun og er tredjeparts godkjent av EPD Norge.

Publisert

En EPD er en miljødeklarasjon som ihht de internasjonale standardene ISO 14025, ISO 14040, ISO 14044, ISO 21930 og EN15804 dokumenterer et produkts miljøegenskaper og ressursbruk gjennom livsløpet.

Miljødeklarasjoner

Anne Lill Gade, Group Sustainability Manager hos Jotun, sier at EPD genereringsverktøyet vil gi Jotun mulighet til rask og effektiv generering av miljødeklarasjoner for Jotuns produkter både i Norge og internasjonalt. Kunder som ønsker miljøsertifisering av sine bygg i hht. LEED eller BREEAM etterspør EPDer for å få en god og kvalitetssikret miljødokumentasjon for produktene de skal bruke og Jotun ønsker å kunne tilby slik dokumentasjon.

Etter det EPD-Norge kjenner til er Jotun sitt EPD genereringsverktøy det første av sitt slag i verden og dette forsterker inntrykket av at Norge og norske virksomheter er langt fremme på dette området. Ved beslutningen om å utvikle et EPD genereringsverktøy ga Jotun et klart signal om at miljødokumentasjon er strategisk viktig og at Jotun ønsker å ta et internasjonalt lederskap også innen miljødokumentasjon.

Flere språkvarianter

Daglig leder Håkon Hauan i EPD–Norge sier at selv om verden blir mer og mer global, krever fortsatt internasjonal handel både lokal forståelse og tilpasning. EPD-Norge er rigget for å publisere EPDer i alle normale språkvarianter til nytte for norske virksomheter som allerede er på den internasjonale arena eller som planlegger internasjonalisering.

Næringslivets behov for å dokumentere miljøprofilen til sine produkter stiger. Markedene etterspør stadig oftere kunnskap om produktenes miljøprestasjoner, ikke bare under bruk, men under hele livssyklusen. Miljødeklarasjonen EPD dekker dette behovet.

Powered by Labrador CMS