11 prosent flere i byggenæringen

Byggenæringen har fått 11 prosent flere ansatte på seks år, først og fremst i små og mellomstore bedrifter.

Publisert

Det viser den ferske rapporten som Fafo har laget på oppdrag fra BNL og entreprenørforeningen EBA. Den ser på arbeidskraften i 2008 og 2014 – tidligere har du kunnet lese på Maleren.no hvordan det er arbeidsinnvandringen som har sikret vekst i sysselsettingen når rekrutteringen har sviktet.

Økende snittalder

– Formålet med rapporten har vært å kartlegge arbeidskraften i byggenæringen ved å se på en rekke dimensjoner som alder, kjønn, utdanning og landbakgrunn, sier rekrutteringsdirektør Jørgen Leegaard i BNL.

Funnene bekrefter at næringen er mannsdominert. Andelen kvinner utgjør 8 prosent i hele næringen og bare 2 prosent i håndverksfagene. Videre har sysselsatte under 23 år gått ned, og gjennomsnittsalderen i byggenæringen har økt fra 39 til 40 år.

– Vi trenger både flere jenter og flere yngre arbeidstagere. På kort sikt er avgangen for de eldste uproblematisk. Heldigvis har vi en lang planleggingshorisont, sier Leegaard.

Nedgangen snudde

Til tross for stor aktivitet i byggenæringen i årene etter finanskrisen i 2008, har søkingen til fagene fortsatt å gå ned helt frem til 2014.

– Trenden er heldigvis snudd. Det viser tallene for 2015 og 2016, hvor vi så en positiv økning både i antall søkere til bygg- og anleggsteknikk og antall læringer i bransjen, sier Leegaard.

Han mener at næringen og myndighetene må arbeide sammen for å gjøre mulighetene synlige. BNL arbeider også aktivt for å rekruttere flere unge til bygg- og anleggsfag.

12 prosent østeuropeere

Andelen sysselsatte i næringen fra Norge har gått ned fra 88 til 80 prosent, mens antall arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa har økt fra 5 til 12 prosent.

– Det er ventet fortsatt vekst og aktivitet i byggenæringen, og kompetansebehovet er stort. Næringen vil fortsatt være avhengig av å få tilført arbeidskraft både fra andre næringer og fra andre land. Dette skjer ikke av seg selv, særlig når flere reiser hjem enn det kommer til Norge, sier Jørgen Leegaard.

Powered by Labrador CMS