Storaksjon viser bedring

Nesten 100 kontrollører har gjennomført en storkontroll mot større byggeplasser. Resultatene er bedre enn på tidligere aksjoner.

Publisert

Det var kontrollører fra Skatteetaten, Arbeidstilsynet og lokale skatteoppkrevere som i midten av juni sjekket større byggeplasser i hele landet.

Ingen med falsk identitet

Nesten 1300 arbeidstagere hos 306 virksomheter ble kontrollert på 38 byggeplasser. Blant annet fant ikke kontrollørene en eneste falsk identitet.

Avdelingsdirektør Erik Nilsen i Skatteetaten forteller at aksjonen var nok et tiltak i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet. Kontrollørene skulle sjekke arbeidsforholdene til arbeidstagerne, avdekke eventuell svindel med skatt, avgifter og trygd, finne falske identiteter og oppdage manglende oppholds- og arbeidstillatelser.

– Samarbeid med andre etater gir oss mulighet til å vurdere hvilke virkemidler som er mest hensiktsmessige i den enkelte sak, sier Nilsen. – Det betyr at vi for eksempel kan få kontrollert ID, følge opp restanser innen skatter og avgifter og sjekket sikkerheten på arbeidsplass samtidig.

– Gode rutiner

– Funnene så langt i disse kontrollene tyder på at viljen til å etterleve regelverket hos disse aktørene er god, og det kan se ut til at de store byggeplassene vi besøkte hadde gode rutiner for internkontroll på plass, sier Nilsen.

– Av de 459 kontrollene av ID-papirer som vi gjorde, fant vi ingen indikasjoner på bruk av falsk identitet, og det store flertallet hadde skattekortet i orden. Vi fant også færre avvik ved registering i merverdiavgiftsmantallet enn ved tilsvarende aksjoner tidligere. Alt dette er gledelig å se, sier Nilsen.

Langt unna friskmelding

Likevel er det langt igjen til han kan friskmelde bransjen:

– I tillegg til de ulike avvikene vi fant, har vi samlet inn informasjon og data som vi nå vil bruke tid på å grave dypere i. Oppfølging vil skje i samarbeid med andre offentlige etater, hvor vi blant annet vil følge opp mistanker om skatte-, avgifts- og trygdesvindel samt sosial dumping.

– Først til høsten når vi har gått alt grundigere etter i sømmene har vi svaret på om det positive inntrykket står ved lag, sier han.

Vil hjelpe hovedentreprenørene

Skatteetaten vil bruke funnene videre for å snakke med hovedentreprenørene, gi dem bedre innsikt i egne entreprenørkjeder og gjøre dem oppmerksomme på eventuelle regelbrudd.

– Vi ønsker å samarbeide med bransjen og bidra til at internkontrollen hos oppdragsgiver fungerer så godt som mulig, sier Nilsen.

– Ved å bevisstgjøre store aktører på at deres egne underentreprenører ikke følger lover og regler, kan vi hjelpe dem som ønsker å drive seriøst, med å rydde opp i egne forhold.

Powered by Labrador CMS