Færre unge, men økt arbeidsinnvandring

Rekrutteringen har sviktet, mens arbeidsinnvandringen har sikret vekst i sysselsettingen. Det viser en Fafo-rapport om byggenæringen.

Publisert

BNL og entreprenørforeningen EBA har gitt Fafo i oppdrag å utarbeide en rapport om arbeidstagerne i byggenæringen og utviklingen fra 2008 til 2014. Rapporten lanseres onsdag 18. januar.

Rekrutteringssvikt

Den viser rekrutteringssvikt blant de unge i løpet av disse årene. Men takket være arbeidsinnvandring er det like fullt sysselsettingsvekst i næringen.

Tallene forteller om færre unge bygningsarbeidere og færre lærlingkontrakter. I tillegg gikk antall elever som søkte seg til bygg- og anleggsteknikk på videregående skole, ned.

Sysselsettingsvekst

Likevel har det vært en sysselsettingsvekst på 11 prosent i perioden. 79 prosent av den veksten sto arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa sto for. I 2014 hadde næringen 212 600 sysselsatte.

Tidligere har byggenæringen hentet flere sysselsatte fra andre næringer enn den selv avgir. Denne trenden har nå snudd.

Powered by Labrador CMS