Får ikke hjelpe folk å velge seriøst

– Vi hjelper ikke folk flest å velge seriøst, hindre svart økonomi eller arbeidskriminalitet, innrømmer skattedirektør Hans Christian Holte.

Publisert

Han har lyst til å fortelle hvem som ikke betaler skatten sin, men får ikke lov.

Vil gjerne informere

NRK skisserer den kjente situasjonen der en kommune innhenter anbud for å få gjort en større jobb, men ikke har mulighet til å se om bedriften som brukes, har betalt skatten og momsen sin.

Det gjør det vanskelig å velge seriøse aktører, mener skattedirektøren, som synes det er trist.

– Vi vil gjerne gå ut med mer informasjon som kan sette folk flest i stand til å velge seriøst. Vi har en stor utfordring med svart økonomi og arbeidskriminalitet, sier Holte til NRK. I år er det rundt 7000 momspliktige bedrifter som ikke har levert inn informasjonen de er pålagt.

– Feil grunnlag

Skatteetaten har all informasjonen, men har taushetsplikt og kan ikke fortelle hva som er uoppgjort, som utelatt moms, oppgaver som ikke er levert inn og andre uregelmessigheter. I år er det rundt 7000 momspliktige bedrifter som ikke har levert inn informasjonen de er pålagt.

– En del selskaper vinner anbudsrunden på feil grunnlag, fordi dagens skatteattest er mangelfull, sier seniorrådgiver Beathris Bøen.

Ser på to tiltak

Finansdepartementet vil se på muligheten til å utlevere litt mer informasjon:

– Taushetsplikten er ikke der for å beskytte kriminelle, men for å sikre at fortrolige opplysninger behandles skikkelig. For å gjøre det lettere å bekjempe svart økonomi har vi bedt Skattedirektoratet utrede to tiltak om utlevering av informasjon som i dag er taushetsbelagt, skriver statssekretær Jørgen Næsje (Frp) til NRK.

Powered by Labrador CMS