Milliard-investerer i Sandefjord

Jotun investerer over en milliard kroner i forskningssenter og hovedkontor i Sandefjord.

Publisert

Styret og bedriftsforsamlingen i Jotun har besluttet å investere 1115 millioner kroner i et nytt forskningssenter og hovedkontor for konsernet på Gimle i Sandefjord. Samtidig planlegges det for 200 flere ansatte frem mot 2030. En stor andel av dem skal arbeide innen forskning og utvikling.

Største investering noensinne

Dette blir Jotuns største investering noensinne, og innebærer at forskning og utvikling (FoU) og konsern- og segmentfunksjoner samles på ett sted. Arealet blir 34.200 kvadratmeter; en stor del av det er avsatt til FoU.

– Forskning og utvikling er avgjørende for å opprettholde og styrke vår markedsposisjon, lokalt og globalt. Vår forskningsbase er i Sandefjord og utviklingsarbeidet foregår i hovedsak her. Et nytt og samlet hovedkontor vil sikre gode rammebetingelser for kompetanseutvikling, i tillegg til å være dimensjonert for fremtidig vekst, sier konsernsjef Morten Fon.

Begynner i august

I tillegg til forskningssenter skal det nye hovedkontoret romme konferanse- og møtesenter, bibliotek, bedriftsmuseum og auditorium, samt resepsjon, parkering, sykkelparkering, kantine og tilhørende utearealer.

Byggearbeidene starter etter planen i august 2016, med antatt ferdigstillelse i desember 2018.

Lokale ringvirkninger

– Gimle er Jotuns arnested med historie tilbake til 1926, og byggingen av nytt FoU-senter og hovedkontor forankrer Jotun ytterligere i Sandefjord, sier Morten Fon.

I en pressemelding understreker konsernet at det nye hovedkontoret blir et omfattende byggeprosjekt som også kan få positive ringvirkninger for lokalt næringsliv. Bygget skal Breeam Nor-sertifiseres. Jotun håper at den formelle godkjennelsen fra kommunen er på plass i løpet av mars.

Powered by Labrador CMS