Rekruttering på flere plattformer

På grunn av lave søkertall til malerlinjen har malerbransjen i Rogaland slitt med å få tak i nok lærlinger. Men med kreativt og målrettet rekrutteringsarbeid har maler, gulv- og fliseleggerbedriften D. Nysted AS nå ni lærlinger.

Publisert

– Den største krisen for malerbransjen her i området har vært at den eneste malerlinjen i Rogaland, på Godalen videregående skole, nå står i fare for å bli lagt ned på grunn av for få søkere, forteller Olaf Kleppe, prosjektleder og ansvarlig for rekruttering hos Nysted.

Hvis ikke søkertallene går opp til neste år kan malerlinjen bli lagt ned.

– Når det er kun 3–4 elever er det ikke mange å ta av. I snitt er det ikke én i året engang som kommer til oss, sier Kleppe, som tror årsaken er at yrket har fått for lav status.

Rekrutteringsmesse

Lærlingemangelen tvang dem til å ta saken i egne hender og de startet å rekruttere på flere plattformer.

– Vi søker aktivt etter lærlinger, og i tillegg har vi dialog med NAV, sier Kleppe.

De har kjørt kampanjer, annonsering og vært veldig aktiv på Facebook. I tillegg gikk fire bedrifter sammen med opplæringskontoret og arrangerte Malerfagets dager i februar i år.

– Da ble flere videregående skoler i Rogaland invitert til en rekrutteringsmesse for overflateteknikk.

Messen ble omtalt i en rekke mediekanaler og mange nysgjerrige elever tok turen.

– Vi tror søkertallet til malerlinjen har gått opp flere steder som følge av den messen. Også konkurrerende bedrifter har opplevd å bli kontaktet av flere lærlinger som ønsker lærlingplass, sier Kleppe.

Har fadder i bedriften

Flere av lærlingene i Nysted, har tidligere valgt «feil» yrkesfag før de fattet interessen for malerfaget og tegnet lærekontrakt hos Nysted. Noen kommer fra IT, handel og kontor, elektro og tømrerlinjen.

– I år har vi ni lærlinger.

Læretiden varierer etter hvor i løpet de er. Det generelle opplæringsløpet er fire år, to år på skolen og to år i lære.

– De som ikke kommer rett fra malerlinjen, men har andre utdanningsbakgrunner, må ha litt lengre tid i lære, forklarer Kleppe, og legger til at lærlingene har en lærlingeansvarlig i bedriften som skal fungere som kontaktpunkt mellom bedrift og lærling.

– Vår bedrift har en opplæringsleder som tar seg av den praktiske opplæringen og opplæringskontoret påser at de får den teorien og de kursene de skal ha.

MALERSPIRER: Her er noen av lærlingene til D. Nysted AS: Thomas Fredriksen, Alen Miljkovic, Stian Sletten, Brage Tepstad og Siren-Therese Berg. – Jeg liker jo å male, så da var valget lett, sier Siren-Therese Berg. (Foto: D. Nysted AS)

Fem av seks besto

I fjor hadde D. Nysted seks Svenneprøver hvor fem av kandidatene besto. Svenneprøvene blir oftest utført på byggeplass da lærlingene skal utføre et stykke arbeid som bedømmes og følges opp av en prøvenemnd bestående av fagarbeidere fra bransjen.

Maleryrket er et av få yrker i Norge der fagbrevet kalles Svennebrev.

– En malersvenn har opplæringsansvar når han har med seg en lærling. Det er hans oppgave å videreføre tradisjonen og yrket vårt, sier Kleppe, og påpeker hvor viktig rekrutteringen er for faget, uten lærlinger forsvinner faget.

– Malere er folk som jobber og skaper noe med hendene, det er et yrke med lange tradisjoner og et yrke du må lære sammen med andre fagarbeidere. Ikke noe du kan klare å lære selv.

Powered by Labrador CMS