Konkurransetilsynet avslutter Jotun-saken

Konkurransetilsynet etterforsket Jotun for mulig brudd på konkurranseloven, men har bestemt seg for ikke å gå videre med saken.

Publisert

Ordene er ulne, men konklusjonen klar: Jotun-saken er avsluttet.

«Etter en helhetsvurdering»

Konkurransetilsynet har etterforsket Jotun i over to år for mulig brudd på konkurranselovens forbud mot «utilbørlig misbruk av dominerende stilling». – Tilsynet finner etter en helhetsvurdering ikke grunnlag for å gå videre med saken, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Han sier ikke rett ut at Jotun ikke har gjort noe galt:

– Vi har gjennomgått et betydelig materiale som ble beslaglagt under bevissikringen. I tillegg har vi foretatt flere forklaringsopptak, og vi har innhentet informasjon fra kunder og konkurrenter. Det har vært nødvendig med en så omfattende saksbehandling for å sikre en forsvarlig vurdering, sier Gabrielsen i en melding på Konkurransetilsynets nettside.

Dominerende aktør

Samtidig bruker han plass på å understreke at dominerende aktører har et spesielt ansvar for å sørge for at de ikke begrenser konkurransen.

– Tilsynets foreløpige vurdering er at Jotun er en dominerende aktør i markedet for salg av dekorativ maling i Norge, sier Gabrielsen.

Jotun: – Gledelig

Jotun gleder seg over avgjørelsen, og har også gjort sin egen gjennomgang:

– Vi har parallelt med undersøkelsen hatt en omfattende intern gjennomgang sammen med eksterne rådgivere, og har ikke avdekket forhold som etter Jotuns oppfatning tilsier brudd på konkurranseloven. At Konkurransetilsynet nå, etter grundige undersøkelser, konkluderer med det samme, er derfor i overensstemmelse med vår forventning, men ikke desto mindre svært gledelig, sier kommunikasjonsdirektør Sverre M. Knudsen i Jotun.

– Vi tar tilsynets konklusjon som en bekreftelse på at Jotun er seg sitt ansvar bevisst og at vi opererer innenfor lovens rammer, sier Knudsen.

Powered by Labrador CMS