– Handlet riktig i Barg-saken

– Handlet riktig i Barg-saken

Publisert

Tore Knudsen forstår kritikken etter at Lars Barg ikke ble permittert raskere fra vervet som MLF-leder, men mener at styret handlet riktig.

Det ble større utfordringer enn han hadde ventet da han tok gjenvalg som nestleder. Tore Knudsen måtte rykke inn som konstituert leder i MLF. I lederens tale ga han uttrykk for at han forstår kritikken som kom, men mener at det som ble gjort, var riktig.

«Nye MLF» og Rio

– Da styret skulle samles til to dagers seminar 25. august, ble det allment kjent at styreformannen var innbrakt av Økokrim. Så skulle «nye MLF» gjennomføres, samtidig som vi skulle gjennomføre fagtur til Rio med 50 av våre medlemmer om få dager, sier Tore Knudsen.

Samtidig sto organisasjonen uten daglig leder, og styreleder Lars Barg fungerte som delvis arbeidende styreleder.

– Trengte overlapp

– Styret fikk kritikk fordi vi ikke valgte å permittere Lars med umiddelbar virkning. Jeg forstår kritikken, men mener det vi gjorde, var riktig. Det mest kritiske punktet var «nye MLF». Styret trengte overlapp. Lars ble permittert fra styrevervet i løpet av kort tid, og fra årsskiftet har han i samråd med styret valgt å avstå fra all MLF-aktivitet, forklarer Knudsen.

På MLF-generalforsamlingen i Ålesund fikk ikke styret noen kritikk for håndteringen.

Tore Knudsen gikk gjennom mange av aktivitetene i året som er gått og planene fremover.

– Medlemskap skal lønne seg

– Jeg har tre mål: Det skal lønne seg å være med i MLF; kontingenten skal gi tilbake i fordeler og synergier. Vi skal være synlige i debatten om næringspolitikk gjennom BNL sentralt og lokalt. Og vi skal være stolte av å være MLF-ere, sier han.

– Det er vi som eier dette faget. Den dagen vi ikke gidder å lage lærebøker og vedlikeholde standarder og tariffer, da er ikke dette et fag lenger – da blir det tatt ut av den norske ordboken, sier Tore Knudsen.

Alt om MLF-landsmøtet står i Maleren nummer 6–7.

Powered by Labrador CMS