Jotun tjener godt

Jotun økte resultatet med over 60 prosent de åtte første månedene i år.

Publisert

Jotunkonsernet omsatte for 10,75 milliarder kroner og fikk et driftsresultat på 1,63 milliarder kroner i løpet av årets første åtte måneder. Selskapet forventer fortsatt vekst, men i noe lavere tempo.

24 prosent økt omsetning

Omsetningen økte med 24 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det skyldes først og fremst endringer i valutakursene. Den reelle veksten uavhengig av kronekursen, er 10 prosent.

Først og fremst er det mer salg av maling til nye skip i Nordøst-Asia og mer husmaling i Midtøsten og Sørøst-Asia som driver veksten.

Venter litt mindre vekst

– Vi forventer en fortsatt positiv salgsutvikling. Vår langsiktige satsing på organisk vekst og solid tilstedeværelse i vekstøkonomier gjør dette mulig, sier konsernsjef Morten Fon.

– Samtidig forventer vi at veksten vil avta noe i tiden fremover. Dette har blant annet sammenheng med nedgangen i olje- og gassektoren, og at veksten innen nybygg av skip ikke vil fortsette i samme takt, sier Fon.

Driftsresultatet til Jotun økte med 67 prosent til 1,63 milliarder kroner, mens resutatet før skatt økte med 62 prosent til 1,54 milliarder.

Powered by Labrador CMS