SMARTERE BRUK: Det ligger et enormt klimapotensial i å utnytte bygninger bedre enn i dag, argumenterte Statsbygg-direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen. Foto: Ivar Kvistum

Statsbygg-sjefen vil bygge mindre

Skal vi få et bærekraftig samfunn og byggsektor må vi bli flinkere til å utnytte de bygningene som allerede står der, mener administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen.

Publisert

– Vi kan ikke bygge oss til Paris!

Det konstaterte administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen da han deltok i en paneldebatt om bærekraft i byggebransjen på Arendalsuka, i regi av Nordisk Ministerråd.

Med Paris siktet han til Paris-avtalens mål om maks to grader global oppvarming, helst ikke mer enn 1,5.

40 prosent av klodens utslipp

Og temaet var hvordan byggebransjen og byggforvaltning kan gjøre sitt til at målet blir nådd. Her er potensialet ikke så rent lite.

For bygg står til sammen for rundt 40 prosent av det globale CO2-utslippet, ifølge debattarrangøren. Det meste av dette kommer fra byggematerialer, konstruksjon og rivning.

Vi kan ikke bygge oss til Paris!

Harald Vaagaasar Nikolaisen, Statsbygg

– Norsk byggenæring står for et utslipp på 13 millioner tonn CO2. Til sammenlikning slipper privatbilismen i Norge ut 4 millioner tonn. Det viser at det ligger en ekstremt stor klimagevinst i å kutte utslipp fra byggebransjen, sa Guro Hauge, direktør for bærekraft og samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening, i debatten.

Trenger holdningsendring

Det er mange grep som bransjen kan ta for å kutte egne utslipp. Miljøvennlige materialer og byggeprosesser er viktig nok. Men direktøren for den største eiendomsforvalteren i offentlig sektor mener altså at dette ikke er nok alene, uansett hvor klimavennlig bransjen klarer å bygge.

– Det ligger et enormt potensial i å bruke bygningene bedre. Vi trenger en ny holdning der vi spør oss selv: når trenger vi å bygge nytt? sa Statsbygg-direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i debatten.

PANEL MED BÆREKRAFT: Fra venstre: Guro Hauge i BNL, Anna Elisabeth Bull i Doga og Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg diskuterte hvordan byggenæringen kan bli mer klimavennlig, invitert av Nordisk ministerråd.

Arealutnyttelse og energiøkonomisering

Det er særlig to epler han mener henger lavt dersom Statsbygg og andre aktører ønsker å utnytte bygningsmassen bedre og lenger, framfor å bygge nytt.

Den ene handler om å se på utnyttelsesgraden. Nikolaisen viste til at 50 prosent av arealene i et kontorbygg står tomme i arbeidstiden.

– Det viser at det er et enormt potensial for å bruke byggene bedre. Vi kan redusere arealbruken med 40 prosent, sa Nikolaisen.

Det andre lavthengende eplet handler om energiøkonomisering.

– Det er lett å kutte 20 prosent av energibruken i et hvilket som helst bygg, hevdet Statsbygg-sjefen.

Flerbruk over tid

Anne Elisabeth Bull , leder for designdrevet innovasjon i privat og offentlig sektor i Design og arkitektur Norge (Doga), fulgte opp resonnementet fra Statsbygg-sjefen. Hun tok til orde for mer flerbruk av bygninger – i betydningen at de allerede i utgangspunktet er designet for å enkelt å kunne brukes til flere formål i løpet av sin levetid.

– Vi må designe nybygg for ombruk og tenke i et langsiktig perspektiv, sa hun.

Powered by Labrador CMS