FORMALKOMPETANSE: Slik byggebransjen er innrettet i dag oppfordres det for lite til å gi formalkompetanse til arbeidstakere, sier daglig leder Lars Mamen Fair Play Bygg Oslo og omegn.
FORMALKOMPETANSE: Slik byggebransjen er innrettet i dag oppfordres det for lite til å gi formalkompetanse til arbeidstakere, sier daglig leder Lars Mamen Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Bemanningsbransjen hindrer kompetanseutvikling

Det største problemet med bemanningsbransjen er at den låser folk inn ei stilling som ufaglærte, mener Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn. – Et innleieforbud vil nok ikke løse a-krim med et håndslag.

Publisert Sist oppdatert

Fair Play Bygg har medlemmer både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. De ulike partene i organisasjonen har ulike meninger om forslaget om å forby innleie fra bemanningsfirmaer til byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

– Vi har derfor valgt å ikke uttale oss om dette forslaget. Det er et litt brennbart tema, og vi må respektere at aktørene har ulike interesser og overlater derfor til de ulike partene å diskutere dette, sier daglig leder Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Omgår likelønn-prinsippet

Men selv om han følgelig ikke kan mene så mye om forbudet kan han si noe om det Fair Play Bygg har observert i bemanningsbransjen: Det finnes bemanningsforetak som er arbeidskriminelle, men ut ifra 2021-statistikken fra 2021 er de ikke overrepresentert.

– Det er en forholdsvis lav prosent, kun 4 % av a-krim varslene vi har sendt inn som kommer fra denne bransjen i 2021, sier Mamen.

Det han imidlertid ser som et problem med bemanningsbransjen er at den på en måte låser folk inne i en stilling som ufaglærte. Noe som har en sammenheng med prispolitikken; det er mye dyrere å leie ut en faglært enn en ufaglært.

– Noen av bedriftene som er kundene til bemanningsbyråene omgår prinsippet om likelønn ved å opprette fiktive lønnskategorier, som egentlig bare er for ufaglærte innleide arbeidstakere.

Hindrer utvikling

Ettersom det er dyrere å leie ut faglærte hindrer bemanningsbyråene kompetanseutvikling, mener Mamen.

– Mange ansatte i bemanningsbransjen går på minstelønn, så de blir låst inne i lav lønn og uten fagbrev, ettersom det ikke investeres i kompetanseløft i denne bransjen. Det er et problem.

Byggebransjen har et stort problem med å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft.

– På grunn av rekrutteringsmangel har mange behov for innleie. Men det er et problem at innleide fra bemanningsbransjen ikke får formalkompetanse. Det kan føre til at de føler seg mindre verdsatt og ikke ønsker å bli i byggebransjen, eller i Norge, om de kommer fra andre land.

Det er derfor nødvendig at man gjør grep for å opprettholde og rekruttere arbeidskraft i byggebransjen.

Kriminelle malerbedrifter

Lars Mamen påpeker at selv om han personlig har sympati for forslaget løser det ikke konkrete utfordringer i forhold til arbeidskriminalitet, verken i byggebransjen generelt eller mer spesifikt i malerbransjen.

– Malerbransjen har vært en bransje som er preget av en del bedrifter som har problemer med lojalitet til arbeidsmiljøloven og økonomi. Disse bedriftene, som befinner seg på den kriminelle siden, har overtatt mye av privatmarkedet, sier han, og legger til:

– Sånn jeg ser det er det et større problem. De genererer flere penger enn bemanningsbransjen. Så jeg tror ikke et innleieforbud vil løse a-krim med et håndslag.

Lover må følges opp

Da må man ifølge Mamen sette inn langt større tiltak, blant annet fra politi og arbeidstilsyn. Diskusjonen om bemanningsbransjen handler nok mer om hvordan ansettelsespraksisen i bransjen skal foregå, ikke først og fremst om arbeidskriminalitet, tror han.

– Myndighetene bør sette av mer midler slik at arbeidslivskriminalitet blir fulgt opp bedre, sier Mamen, og kommer med et eksempel:

Fra nyttår ble en lov om lønnstyveri innført. Den går ut på at praksisen med arbeidsgivere som ikke betaler ut nok lønn, sidestilles med tyveri. Dette er en bra lov, men den må følges opp.

Lønnstyveri i malerbransjen og andre deler av byggebransjen foregår i stor stil. Men når nye lover blir innført må det følges opp av konkrete bevilgninger. Spesielt i Oslo er politiet veldig presset og legger bort saker av ressurshensyn.

– Hittil har arbeidslivskriminalitet blitt nedprioritert, i hvert fall hos politiet, sier Mamen.

Powered by Labrador CMS