MULIG STREIK: Om meklingen ikke fører frem kan en rekke bedrifter organisert i Fellesforbundet og omfattet av Fellesoverenskomsten for byggfag tas ut i streik.
MULIG STREIK: Om meklingen ikke fører frem kan en rekke bedrifter organisert i Fellesforbundet og omfattet av Fellesoverenskomsten for byggfag tas ut i streik.

Brudd i byggfagsmeklingen

Fellesforbundet brøt i går meklingen i årets lønnsoppgjør, og tariffoppgjøret for byggfagene går nå til tvungen mekling.

Publisert

Som følge av dette mottok BNL i går varsel om plassfratredelse der det fremgår hvilke bedrifter som vil bli tatt ut i streik dersom meklingen ikke fører frem.

– Meklingsfristen utløper kl. 24.00 mandag 4. april. Meklingen kan fortsette på overtid hvis partene er enige om dette, melder BNL.

Dersom partene ikke blir enige, blir det streik. Plassfratredelsen omfatter 13929 arbeidstakere i om lag 828 bedrifter som er bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag. I tillegg er det tatt ut bedrifter som har direkteavtaler med Fellesforbundet.

Plassfratredelsen kan bli utvidet på et senere tidspunkt.

Disse bedriftene kan tas ut i streik

– Vi ber alle bedrifter sjekke listen under for å antall som vil bli tatt ut i en eventuell streik og hvilke lokasjoner som er omfattet. Hvis din bedrift ikke er nevnt i plassfratredelsen er bedriften ikke omfattet, skriver BNL.

Link til liste- mulighet til å laste ned.

Plassfratredelsen gjelder for medarbeidere som er organisert i Fellesforbundet og omfattet av Fellesoverenskomsten for byggfag. Lærlinger er ikke omfattet. Andre arbeidstakere skal fortsette sitt arbeid på vanlig måte, forutsatt at de kan sysselsettes på rasjonell måte.

Permitteringsvarsel og dispensasjon

Bedrifter som ikke har varslet om mulig permittering grunnet streik, bør vurdere dette nå. Husk saksbehandlingsreglene ved permittering, råder BNL.

Det er svært strenge krav for å innvilge dispensasjon fra streiken. Dersom det er fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon. Eventuelle søknader om dispensasjon sendes til tariff@bnl.no.

Powered by Labrador CMS