MINDRE: Det blir mindre nybygging i fremtiden. Ombygging og gjenbruk av eksisterende bygninger vil bli en større del av bransjen.

Færre feil på byggeplassen er bra for miljøet

Nye lover og regler vil tvinge frem mer ombruk. I mellomtiden kan du bidra stort til bedre miljø hvis du unngår å gjøre feil på byggeplassen.

Publisert

Vi snakker stadig oftere om ombruk i byggebransjen. Men det er ikke like enkelt å få til i praksis. Ennå.

Nye lover og regler vil tvinge frem endringer. I mellomtiden kan du unngå å gjøre feil på byggeplassen.

Når byggefeil er rundt ti prosent av kostnadene for et prosjekt, gir det alene en betydelig miljøgevinst.

Lettere sagt enn gjort

Rolf André Bohne er professor ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU. Han har veiledet en rekke masteroppgaver knyttet til sirkulærøkonomi i byggebransjen, og han bekrefter at det ikke er enkelt å gjenbruke deler fra bygg som blir revet.

Den store utfordringen er å gjenbruke de bærende konstruksjonene. Det er der klimaavtrykket ligger.

Rolf André Bohne

– Sirkulærøkonomi i byggebransjen høres lettere ut enn det er. Noe av det som gjør det vanskelig, er hva som er interessant å gjenbruke rent teknisk. Det er jo de dårligste byggene vi river, og de var ikke bygget med tanke på at de skulle gjenbrukes, sier han. Når det er bygget på pris, blir gjenbruk vanskeligere.

– Det er derfor en stor mismatch mellom ønsket om å gjenbruke og hva som faktisk er mulig å gjenbruke. Vi har for eksempel ikke ønske om å bruke gamle vinduer eller lysarmaturer i nye bygg, sier Bohne.

FEIL: Rundt ti prosent av utgiftene på et prosjekt går med til feil. Rolf André Bohne forteller om både norske og danske undersøkelser.

Bærende

– Den store utfordringen er å gjenbruke de bærende konstruksjonene. Det er der klimaavtrykket ligger, sier han.

Betongelementer kan brukes om igjen. Men hva med betong som ikke er elementer? Plasstøpt betong er vanskelig å gjenbruke, med mindre du kan bruke den som den er. Mye av klimautslippene henger sammen med sementproduksjon.

– Mange tror at å knuse gammel betong og bruke som tilslag er løsningen, men det er ikke god bruk, ifølge Rolf André Bohne.

Betong-spagat

Bohne tror ikke på helt absolutte krav og standardisering.

– Vi må derimot tenke mer langsiktig. Det viktigste er at vi må bygge på en slik måte at vi ikke må rive etter kort tid. Vi har kommet langt på å bruke mindre materialer og erstatte med bedre materialer, men vi har fortsatt en vei å gå når det gjelder arealeffektivitet og å øke levetiden.

Han omtaler det som en spagat: Betong er et fantastisk materiale, men koster samtidig mye for miljøet. Likevel: Det skjer mye bra og spennende med betong på miljøsiden. Å bygge i tre betyr heller ikke at vi kan bygge dårlig og ha kort levetid.

Dette er EUs taksonomi

EUs taksonomi for økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem som EU har utarbeidet. Forordningen stiller krav til å offentliggjøre om økonomiske aktiviteter er bærekraftige. Det skal gjøres ut fra definerte miljømål og definerte krav for økonomiske sektorer.

EU-kommisjonen lanserte taksonomien i 2020. Den er en bærebjelke i EUs handlingsplan for bærekraftig finans. Den er dermed også viktig i EUs bredere plan for en grønn omstilling, «EU Green Deal». Målet er å flytte penger til mer bærekraftige selskaper og produksjonsformer.

Taksonomien blir særlig viktig for finansieringsinstitusjoner, men også for forbrukere og bedrifter som trenger finansiering fra disse finansinstitusjonene. De kan bli målt på om aktivitetene deres blir definert som bærekraftige eller ikke.

Taksonomien inneholder seks miljømål:

· Begrensning av klimaendringer

· Klimatilpasning

· Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser

· Omstilling til en sirkulær økonomi

· Forebygging og bekjempelse av forurensning

· Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

For å klassifiseres som en bærekraftig økonomisk aktivitet må aktiviteten bidra til minst ett av de seks miljømålene og ikke være til vesentlig skade for noen av de andre.

I desember 2021 vedtok Norge nye regler med det europeiske regelverket og begrepsapparatet. Det gjør at både EUs offentliggjøringsforordning og EUs taksonomiforordning gjelder.

Kilde: Store norske leksikon

Store feil på tak

I det daglige kan håndverkeren gjøre sitt for eksempel ved å bestille riktige mengder for å unngå svinn.

– Og så må vi ha riktig utførelse og unngå byggefeilene – altså gjøre de riktige tingene med én gang. Og ikke minst unngå fuktskade ved å passe på at det ikke er brudd på dampsperrer og membraner. Greier håndverkeren å bidra til det, er det enormt betydningsfullt. Derfor er det viktig å ha håndverkere i alle ledd som vet hva de driver med.

– Bare å unngå byggefeil er en betydelig miljøgevinst. En undersøkelse i Danmark viser at de årlige kostnadene knyttet til byggefeil i gjennomsnitt er ti prosent av omsetningen, forteller Bohne.

I prosjektene som er undersøkt, varierte byggefeil mellom 2,5 og 12,5 prosent av prosjektkostnadene.

– Her i Norge har vi gjort en studie på boliger som er bygget mellom 1993 og 2002. To av tre feil på disse boligene var knyttet til tak. Halvparten hadde fuktskader på grunn av at regn har trukket inn i huset. De fleste feilene var knyttet til taktekking og dampsperre. Vi antar at det i Norge årlig vil oppstå 10.000 fuktskader knyttet til lekkasjer på dampsperrer og membraner, sier Bohne.

Reparerer mer

Fremover vil mer av fokuset ligge på reparasjon og ombygging av eksisterende bygg. Da handler det om å øke levetiden på det som allerede er bygget: Alt fra kildesortering på byggeplassen til å demontere bygget på en slik måte at du kan ta vare på ting.

– Vi har bygget ufattelig mye på 50 år. Det er vanskelig å se for seg at det vil bli det samme fokuset på nybygg fremover. Den økonomiske veksten vil avta. Det vil tvinge oss til å gjøre mer med eksisterende bygningsmasse.

– Miljømessig handler det også om å bygge bra og fornuftig. Hittil har det vært for lønnsomt å bygge med dårlig kvalitet, både når det gjelder materialer og rent byggeteknisk. Å bygge billig for videresalg vil bli vanskeligere i fremtiden, ved at den som bygger, vil stilles mer til ansvar for større deler av livsløpet, sier Bohne.

Powered by Labrador CMS