UNYANSERT LOVFORSLAG: Stein Hesstvedt håper Stortinget klarer å vedta en lov om innleie av arbeidskraft som ikke ødelegger for bygghåndverksbedriftene.
UNYANSERT LOVFORSLAG: Stein Hesstvedt håper Stortinget klarer å vedta en lov om innleie av arbeidskraft som ikke ødelegger for bygghåndverksbedriftene.

– Bedriftene sitter ikke med fagfolk i skuffen

Det må fortsatt være mulig med innleie for å ta sesongtoppene, mener administrerende direktør Stein Hesstvedt i Malermestrenes Landsforbund.

Publisert Sist oppdatert

I høst skal Stortinget behandle regjeringens lovforslag om strengere regulering av innleid arbeidskraft.

Forslaget har utløst sterke protester fra byggebransjen, som frykter at konsekvensene kan bli alvorlige dersom de mister all fleksibiliteten som innleie åpner for.

For bastant

Også Malermestrenes Landsforbund (MLF) er kritiske til deler av forslaget, men ønsker andre deler av det velkommen.

– Vi mener det er bra at det tas grep overfor innleie brukt som forretningsmodell. Men regjeringen legger opp til en kolossal innstramning som blir for bastant og for firkantet, sier administrerende direktør Stein Hesstvedt i MLF.

Ta sesongtopper

Organisasjonen leverte ikke en egen uttalelse da forslaget var ute på høring tidligere i år, men har presentert sine innspill i et møte med Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Hesstvedt sier MLF deler mange av synspunktene som Byggmesterforbundet ga uttrykk for i sin uttalelse.

– Vårt syn er at vi trenger å ha adgang til å leie inn midlertidige ansatte for å ta sesongtopper. Dette er helt nødvendig i store prosjekter med stramme tidsfrister. Bedriftene våre sitter ikke med fagfolk i skuffen som de bare kan sette inn, sier Hesstvedt.

Ber Stortinget lytte

MLF-direktøren konstaterer at regjeringen ikke har hørt på advarslene om konsekvensene av en for kraftig innskjerping. Nå håper han stortingspolitikerne vil lytte før de fatter sitt endelige vedtak.

– Jeg håper de klarer å se nyansene i saken, sier han til Maleren.

Powered by Labrador CMS