STORT MARKED: – Det er store penger å tjene for personer som med overlegg svindler huseiere med oppussingsbehov, sier daglig leder, Lars Mamen, i Fair Play Bygg Oslo og omegn.
STORT MARKED: – Det er store penger å tjene for personer som med overlegg svindler huseiere med oppussingsbehov, sier daglig leder, Lars Mamen, i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Kampanje mot oppussing-svindel

Hvert år blir Fair Play Bygg Oslo og omegn kontaktet av fortvilte huseiere utsatt for bedrageri av useriøse håndverkere. Nå lanserer de kampanje mot bedrageri i forbrukermarkedet.

Publisert

Fair Play Bygg Oslo og omegn er en organisasjon som arbeider mot arbeidslivskriminalitet i bygg- og elektrobransjene. De blir ofte kontaktet av huseiere utsatt for bedrageri. Mange har betalt ut store beløp, mens det er utført lite arbeid eller arbeidet er av svært dårlig kvalitet.

– Det er store penger å tjene for personer som med overlegg svindler huseiere med oppussingsbehov. Mange av disse reiser rundt i Oslo- og Akershus-området med løpesedler eller ringer på dører og tilbyr oppussingstjenester, gjerne med «rabatt». Typisk er det et nyoppstartet foretak eller ingen tilsatte, sier Lars Mamen, daglig leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn, i en pressmelding.

Svart arbeid

Mamen påpeker videre at de som utfører arbeidet i disse foretakene ofte arbeider svart under svært dårlige forhold, bedriftene betaler sjelden moms, skatt eller andre avgifter, og huseierne som kjøper tjenester av slike blir ofte utsatt for press om å betale ut store beløp på forskudd. Ikke sjelden blir huset utsatt for skader av ukvalifiserte håndverkere.

– For å hindre at flere huseiere blir offer for denne type svindel, lanserer Fair Play Bygg Oslo og omegn en kampanje rettet mot forbrukermarkedet der vi informerer om farene ved å bruke useriøse håndverkere, hvordan en skal velge rett håndverker og hva en bør gjøre dersom en er uheldig og kjøper håndverkertjenester av en som viser seg å ikke være seriøs, sier Mamen.

ANNONSEFORMAT: Kampanjen er utformet som annonser i dagspressen rettet mot huseiere med oppussingsbehov.
ANNONSEFORMAT: Kampanjen er utformet som annonser i dagspressen rettet mot huseiere med oppussingsbehov.

Tredelt målsetning

Kampanjen er utforma som annonser i dagspressen retter seg mot huseiere med oppussingsbehov. I kampanjemateriellet er det ulike informasjon, både video og skriftlig materiale.

– Målet med kampanjen er tredelt: vi ønsker å redusere handlingsrommet og profitten til kriminelle aktører, øke markedsandelen i forbrukermarkedet for seriøse bedrifter med fast ansatte fagarbeidere og lærlinger, og ikke minst bevisstgjøre forbrukere om verdien av kvalitetshåndverk og farene ved å kjøpe håndverkstjenester av ukvalifiserte og useriøse håndverkere, forteller Mamen.

Se kampanjesiden her: https://fairplaybyggoslo.no/pusse-opp/

Powered by Labrador CMS