NY VEILEDER: Bedriftene som skal ta imot lærlinger, er hovedmålgruppen for den nye veilederen, forklarer Kari Wilsgård i MLF.
NY VEILEDER: Bedriftene som skal ta imot lærlinger, er hovedmålgruppen for den nye veilederen, forklarer Kari Wilsgård i MLF.

Veilederen for ny læreplan er klar

Maler- og overflateteknikkfaget har endelig fått ny læreplan, og MLF har laget en veileder som gir innsikt i hva lærlingene skal lære.

Publisert Sist oppdatert

Den nye læreplanen for maler- og overflateteknikkfaget er en svært etterlengtet fornyelse. Samtidig med at den nye læreplanen trer i kraft 1. august, er Malermestrenes Landsforbund (MLF) ute med en ny veileder for faget.

Kompetanse- og utviklingssjef Kari Wilsgård hos MLF har vært sekretariat for arbeidet med den nye veilederen, som er utarbeidet i nært samarbeid med de enfaglige opplæringskontorene.

Hva lærlingene skal lære

– Hva skal veilederen brukes til?

– Veilederen forteller hva lærlingen skal lære og hvor mye tid som skal settes av til hvert emne. Der læreplanene fra Utdanningsdirektoratet er bygget over samme mal, går veilederen vår i dybden, forklarer hva de ulike punktene i læreplanen går ut på og setter dem i system, forklarer

– Hvem er veilederen skrevet for?

– Hovedmålgruppa for veilederen er bedriftene som tar imot lærlinger. Men den er også nyttig for lærlingene selv når de lurer på hva de skal lære i utdanningen. Også opplæringskontorene kommer til å lese veilederen.

Veilederen

«Veileder for lærlinger i Maler- og Overflateteknikkfaget MOT 03-01 for VG3 /opplæring i bedrift».

Tilgjengelig på mlf.no

Gulvlegging og foliering

– Veilederen forklarer altså den nye læreplanen, som erstatter den gamle fra 2015. Så hva er de de viktigste nyhetene i planen?

– Bærekraft og digitalisering kommer inn som et overordnet element i alle læreplaner. For vår læreplan spesifikt er det mer fokus på gulvlegging enn før. Og foliering er inne som et helt nytt punkt. Dette er noe som gjerne skiltmakere og reklamebransjen driver med i dag, men teknikken ligger jo ikke så langt fra tapetsering. Det er fint at dette er inne i læreplanen slik at flere i vår bransje kan ta på seg slike oppdrag i fremtiden, svarer Kari Wilsgård.

– Hvor finner jeg den nye veilederen?

– Den er tilgjengelig for alle på MLFs nettsider. Nå blir det spennende å se hvordan den blir mottatt. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger, sier Kari Wilsgård.

Powered by Labrador CMS