MIKROPLAST: 58 prosent av mikroplast i havet skyldes malingsrelatert mikroplast kommer det frem i en fersk rapport.

Maling – største kilde til mikroplast i havet

Tidligere har man antatt at bildekk, tekstiler og pellet var den viktigste årsaken til mikroplast i havet. En ny rapport viser at 58 prosent av mikroplast i havet skyldes maling.

Publisert Sist oppdatert

Den globale studien «Plastic paints The environment», utført av det forskningsbaserte konsulentfirmaet Environmental Action, har sett på malingsrelatert mikroplast i havet.

Studien, som har sporet maling gjennom hele levetiden, avdekker at mye mer mikroplast fra maling havner i havet enn man tidligere har antatt.

Underrapportert

Tidligere har man estimert at maling bidro til mellom 9 og 21 % av mikroplast i havet. Men ifølge studien lekkes nesten to millioner tonn malingsrelatert mikroplast, det vil si 58 %, hvert år. Dette er mer enn tekstiler, bildekk og pellet kombinert.

Til tross for at maling i stor grad består av plast (gjennomsnittlig 37 %), og dekker en rekke områder fra bygg, til båter, biler og nesten alle typer infrastruktur, har materialets økologiske effekter vært underrapportert og vanskelig å tallsette nøyaktig.

Rapporten peker videre på at til tross for at malingens mange beskyttende og dekorative kvaliteter kan den ha betydelig negativ effekt på planeten, marint liv, og følgelig menneskelig helse, hvis den ikke avhendes og behandles på en ren, trygg og bærekraftig måte.

– Intensjonen med denne forskningen er ikke å kritisere malingen, men å øke kunnskapsnivået og bevisstheten omkring temaet, og slik styre utviklingen mot bedre håndtering av malingssystemer, hvor malingens funksjoner kan bestå uten å samtidig skade miljøet, sier Dr. Julien Boucher, grunnlegger og direktør i EA – Environmental Action, i en pressemelding. Boucher har forfattet 12 rapporter om plastforurensning.

Avdekker kunnskapsgap

Dr. Paola Paruta, Environmental Analyst ved EA – Environmental Action og hovedforfatter av rapporten, legger til:

– Vår rapport avdekker et kunnskapsgap innenfor mikroplast-forurensning. Vår intensjon er å bidra med nyttig informasjon som kan føre til videre forskning og konkrete tiltak for å takle lekkasje av mikroplast, og plastforurensing generelt.

Declan Mc Adams, styreleder i Pinovo, det norske selskapet som initierte forskningen, kommenterer videre at rapporten bør være en oppvekker for malingsindustrien og deres kunder.

– Tiltak fra nasjonale og internasjonale aktører, som EU-kommisjonen og IMO – Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen, haster, slik at de som jobber med maling kan revurdere sin praksis omkring påføring, vedlikehold og avhendingsmetoder av maling. Det er viktig at industrien finner mindre skadelige og mer bærekraftige, alternative metoder. Vi trenger en systematisk endring i bruken og behandlingen av maling, nå da disse funnene har belyst graden av forurensing involvert, sier han.

Powered by Labrador CMS