ÅPNER FOR FLERE KVINNER: MLF-leder Anna Furhoff Jensen gå ri bresjen for en ny organisasjon for kvinner i byggebransjen.

Ny organisasjon for kvinner i byggebransjen

Malermestere går i bresjen for å skape en ny organisasjon for kvinner i byggebransjen. – Jeg tror jenter er bransjens fremtid, sier MLF-leder og primus motor, Anna Furhoff Jensen.

Publisert

«Kvinner i Bygg» er navnet på den nye organisasjonen som nylig har sendt inn registreringspapirene til Brønnøysundregisteret.

NÅ UT: Kvinner i Bygg skal være et erfaringsfellesskap og en kraft for å bidra til at flere kvinner søker seg til byggebransjen, erklærer Kari Wilsgård.

– Kvinner i Bygg skal være for kvinner som jobber i byggenæringen. Vi vil nå bredere ut enn bare håndverkere. Også kontoransatte, medarbeidere hos leverandører og så videre er velkommen til å være med, sier Kari S. Wilsgård.

Hun er til daglig kompetanse- og utviklingssjef i Malermestrenes Landsforbund (MLF) og en av iniativtakerne bak Kvinner i Bygg.

– Vi ønsker å være en møteplass for kvinner i bransjen der man kan komme sammen og dele felles erfaringer og utfordringer. Men det er også en oppgave å fremme mer mangfold og bidra til likestilling i en bransje som fortsatt er veldig mannsdominert, sier Wilsgård videre.

Hun sitter i interimsstyret for den nye organisasjonen sammen med Åsa Schaaning fra Jordan Håndverk, Mona Veslum, kommunikasjonssjef i Byggmesterforbundet, varamedlem Astrid Nesse i MLFs styre og MLF-leder Anna Furhoff Jensen.

Inspirasjonskilder

Sistnevnte er leder i interimsstyret. Noe av inspirasjonen til den nye organisasjonen kommer fra et annet tiltak som Anna Furhoff Jensen er primus motor for, nemlig Håndverksdamene i Vestfold.

Dette uformelle, men høyst levende nettverket har nå rundt ti års levetid. Du kunne lese en reportasje om dem i forrige utgave av Maleren og på Maleren.no.

Reportasjen fikk så mange positive tilbakemeldinger, kommentarer og delinger at det i seg selv satte fortgang i planene om å ta et nasjonalt initiativ.

– Ideen om å lage en landsdekkende organisasjon er inspirert av det vi holder på med i Vestfold, medgir Anna Furhoff Jensen.

En annen inspirasjonskilde er Ingeborg-nettverket, som helt siden 2016 har arbeidet for å vise at rørbransjen er attraktiv for kvinner.

– Vi ser til Ingeborg-nettverket og vil lære av hva de har fått til, sier Anna Furhoff Jensen.

Lytte til behov

Men nøyaktig hvordan Kvinner i Bygg skal se ut og hva slags tilbud og aktiviteter organisasjonen skal ha, er ikke klart i detalj.

Jensen tror veien vil bli til mens man går; det gjelder å lytte seg fram til hva medlemmene melder at de har behov for og interesse av.

– Vi kan ha nettbaserte kurs og samlinger, slik vi har i Vestfold. Jeg tror det er viktig å kunne komme sammen, sier hun.

Anna Furhoff Jensen ser at relevante temaer for organisasjonen spenner fra det helt nære – som behovet for et større utvalg av arbeidsklær for kvinner og garderober som er lagt til rette.

– Hvis du er eneste jente i en bedrift, er det kanskje ikke så enkelt å si fra om du får utdelt noe som ikke passer deg, sier Jensen.

Bransjens fremtid

I den andre enden av skalaen er de overordnede spørsmålene som handler om hele bransjens utvikling og fremtid.

– Jeg tror jo at jenter er fremtiden for byggebransjen. Vi sliter med rekruttering, og jeg tror vi har så mye å gå på om vi legger bedre til rette for å ta imot flere jenter, sier hun.

Dessuten:

– Et større mangfold er sunt for bransjen. Mangfold er bra, konstaterer hun.

Hvis du er kvinne, jobber i byggenæringen og tenker at den nye organisasjonen er noe for deg, kan du følge med på Facebook hvor det vil komme en egen gruppe. Du kan også ta kontakt med noen av dem som sitter i interimsstyret.

IKKE BLI EN SYKLUBB: Eli Heyerdal Eide leder Ingeborg-nettverket blant rørleggere. Hun mener det er viktig at målet om flere kvinner i byggebransjen ikke skal være noe som bare angår kvinner.

Rørlegger-damenes råd: – Få gutta med på laget 

Ledere, arbeidsgivere og mannlige kolleger må være med på laget for at dere skal lykkes, råder styrelder i Ingeborg-nettverket, Eli Heyerdal Eide.

Ingeborg-nettverket ble etablert i 2016 for å synliggjøre at rørbransjen er attraktiv for kvinner. Nettverket trekkes fram som en inspirasjonskilde for Kvinner i Bygg.

Styreleder og grunnlegger Eli Heyerdahl Eide har følgende råd til dem som nå vil starte Kvinner i Bygg:

– Dere må få med dere gutta. Hvis ikke er det et dødfødt prosjekt, spissformulerer hun.

Ikke bare må gutta være med, men det er også avgjørende viktig at arbeidsgivere og toppledere støtter et initiativ som handler om å få flere kvinner inn i bransjen.

– Det blir en syklubb om ikke lederne er med, sier Ingeborg-grunnleggeren. For det hjelper ikke å snakke om hvordan bedriften kan bli flinkere til å rekruttere kvinner om ikke ledelsen er aktivt med i samtalen.

Trenger flinke folk

Eli Heyerdahl Eide understreker også at Ingeborg-nettverket ikke dreier seg om likestillingskamp:

– Vi gjør ikke dette først og fremst for kvinner, men fordi bransjen vår trenger flinke folk, sier hun.

Her har Ingeborg-nettverket oppnådd synlige resultater. Ved starten i 2016 var 3,6 prosent av rørleggerlærlingene kvinner. Nå er det 9,3 prosent.

I 2016 var det 233 fagutdannede kvinnelige rørleggere i Norge. I dag teller de 505, altså mer enn en dobling.

Krevende og givende mangfold

Eli Heyerdahl Eide tror arbeidsmiljøet tjener på en jevnere kjønnsfordeling, men hun nøler med å si at Ingeborg-nettverket er et mangfoldsprosjekt.

– Det vi jobber med, er å få flere kvinner inn. Men det vi vet, er at kvinnene baner vei for større mangfold. Det påvirker kulturen i bedriften, sier hun.

Det er positivt, men det innebærer også at lederne må være forberedt på å håndtere andre utfordringer enn før.

– Fram til nå har byggenæringen vært veldig homogen. Men når du begynner å ansette mennesker som ikke likner deg selv, må du vite at det kan bli gnisninger og usikkerhet. Du må gjøre ting annerledes, men du får mye positivt igjen for. De ansatte får det bedre på jobb, rett og slett.

Eli Heyerdal Eide gir Kvinner i Bygg enda et råd med på veien: Pass på at det er lystbetont, og at folk er med fordi de har et ekte engasjement for å skape en bedre bransje.

Powered by Labrador CMS