I RIKTIG RETNING: Det er ikke bestandig bare pris det går på lender, det velges i større grad bedrifter med fag- og mesterkompetanse, mener malermester Per Roger Bekken i Malermester Jan Larsen AS på Tynset.
I RIKTIG RETNING: Det er ikke bestandig bare pris det går på lender, det velges i større grad bedrifter med fag- og mesterkompetanse, mener malermester Per Roger Bekken i Malermester Jan Larsen AS på Tynset.

Ny spalte i Maleren

I den nye spalten "Månedens ambassadør" forteller Malermester Per Roger Bekken at han ser lyst på fremtiden for malerfaget, men at rekrutteringen og fagtilbudene på skolene må styrkes.

Publisert Sist oppdatert

1. Hvorfor valgte du nettopp maleryrket?

Det var litt tilfeldig egentlig. Jeg tok elektromekanisk utdanning på videregående, deretter var jeg en tid i Forsvaret samt jobbet som skiinstruktør.

Så var det ei påske at jeg, over et par glass øl, ble tilbudt jobb av en som drev et malerfirma på Tynset. Og jeg takket ja.

Jeg startet å jobbe og meldte meg som praksiskandidat.

2. Hva tenker du om fremtiden for malerfaget?

Fremtiden for faget ser lys ut, med tanke på at fagkompetansen vår blir stadig mer etterspurt, både i det profesjonelle og det private markedet. Hovedentreprenører begynner i økende grad å kreve kompetanse, som resultat av krav stilt av byggherren. Spesielt på nybygg gjelder dette.

De seriøse aktørene vil ha seriøse underleverandører. Det er ikke bestandig bare pris det går på lenger, det velges i større grad bedrifter med fag- og mesterkompetanse. Spesielt på nybygg har det kommet nye kompetansekrav

For, må det sies, vår bransje har altfor lenge har vært en såkalt «cowboy-bransje».

Men, kort sagt, er seriøsiteten på tur opp. Og det er bra for oss som driver i en seriøs bransje.

3. Hva med rekruttering?

Når det kommer til rekruttering har vi absolutt en vei å gå. Vi ser en flukt fra overflateteknikk-utdanningen på i den videregående skolen. Jeg sitter i referansegrupper og prøvenemnd og ser at hvis man ikke har et tilbud om vg2 overflateteknikk, blir det ingen søkere til linjen, og dermed ingen lærlinger å rekruttere. Her syntes jeg fylkeskommunene burde vise større tålmodighet og tørre å kjøre linjene til tross for lave søkertall over år.

Ser du på statistikken er det altfor få fagarbeidere, og når en stor del av disse snart går av med pensjon vil vi få et enda større underskudd på fagarbeidere hvert år. Det er tall vi må ta på alvor. For hvis vi holder på sånn, har vi snart ikke folk med fagkompetanse som kan ta imot lærlinger og lære dem opp. Dette er i ytterste konsekvens, altså. Men vi er nødt til å styrke fagtilbudene på skolen.

En annen mulighet som er verdt å vurdere er nettundervisning, som har fått et løft under korona. På mindre steder, uten skoletilbud, kunne man ha tilbudt å følge undervisningen på malerlinjen via teams, samtidig som man jobber i utplassering i praksisperiodene. Jeg spår at det kan bli en framtidig løsningen innenfor småfagene.

4. Hvordan jobber du og din bedrift med rekruttering/fremming av faget?

Rent konkret besøker vi Bygg og Anlegg-linjen på videregående ved skolestart hver høst hvor vi presenterer fag og bedrift, og inviterer ut i praksisbedriftene. Da oppfordrer vi til å prøve de forskjellige fagene. Dette er den mest effektive rekrutteringen vi holder på med.

Vi er også til stede i sosiale medier, på Instagram og Facebook, noe som er viktig at bransjen er. Skal du være synlig der, må du henge i stroppen.

5. Tips til teknikk eller kompetanse som du anvender i faget ditt?

Min kjepphest nummer 1 er ikke noe nytt i det hele tatt, og omhandler kanskje den eldste kompetansen i faget: Jeg har til gode, i prøvenemnda, å møte fagarbeidere og lærlinger som kan noe om de tradisjonelle maleteknikkene. Alle fagprøver handler om hvordan sparkle og male overflater mer effektivt, men man glemmer det hele faget startet med. Så det å ha noe basiskompetanse, for eksempel på linoljeprodukter, er noe man burde besitte.

Gjenbruk, miljøavtrykk og materialkvalitet er en trend. Og kalkmaling er superhipt, men du skal lete lenge etter en maler som kan lage det, eller pigmentere opp linoljemaling.

De som sitter med den kompetansen, er de som går av med pensjon om ti år. Alle i bransjen må bli flinkere til å ha dette i bånn. Vi må ikke glemme historien vår, det er en del av stoltheten i faget vårt.

6. Har du noen tips/råd til en som går og vurderer å bli maler?

Går man for eksempel på linjen Bygg og Anlegg på vgs., bør man benytte seg av muligheten til å teste ut malerfaget i praksisperioder. Eventuelt om man er litt eldre, i 20-årene, så finnes det støtteordninger hvor man kan prøve ut faget i samarbeid med nav og bedrift. Det er bare å prøve!

7. Hva er en bra dag på jobb for deg?

Jeg har alltid en bra dag fordi jeg trives ekstremt godt i jobben min. Men jeg syntes det er spesielt artig om vi møter en kunde som har støtt på et problem, og så kommer vi og fikser det med en bedre løsning enn kunden har forespeilet. Ellers liker jeg nok oppussing og rehabilitering bedre enn nybygg.

Vi er jo med på å realisere interiørdrømmen hos folk. Det er litt kult. D

8. Hva har du i matpakken?

Jeg er nok ikke noen mentor når det kommer til mat, det blir mye på-farten-mat. Der har jeg et stort forbedringspotensial. I den grad jeg har med mat blir det ofte brødskive med noe godt på. Jeg er nok en typisk salamifyr, det er lettvint.

Powered by Labrador CMS