NY STYRELEDER: – Arbeidskriminalitet undergraver de verdier den norske modellen er bygget på og vil i sin ytterste konsekvens ta fra oss vår evne til å styre og utvikle vårt eget samfunn, sier påtroppende styreleder i Fair Play Bygg Oslo og omegn.
NY STYRELEDER: – Arbeidskriminalitet undergraver de verdier den norske modellen er bygget på og vil i sin ytterste konsekvens ta fra oss vår evne til å styre og utvikle vårt eget samfunn, sier påtroppende styreleder i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Ny styreleder i Fair Play Bygg Oslo og omegn

Robert Steen blir styreleder i Fair Play Bygg Oslo og omegn. – Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet i Fair Play Bygg, sier han.

Steen var finansbyråd i Oslo fra 2015 til 2019 og en av arkitektene bak Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv. Fra høsten 2019 har Steen vært byråd for helse, eldre og innbyggertjenester.

Bakgrunn fra byggebransjen

Det var på årsmøtet i går at Steen ble valgt som styreleder for organisasjonen Fair Play Bygg Oslo og omegn, som er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i bransjene bygg og elektro med formål å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet i Fair Play Bygg, sier Robert Steen i en pressemelding. Fair Play Bygg har utvikla seg til å bli en profesjonell organisasjon som med rette har satt søkelyset på svært kritikkverdige forhold og kriminalitet i arbeidslivet.

– Arbeidskriminalitet undergraver de verdier den norske modellen er bygget på og vil i sin ytterste konsekvens ta fra oss vår evne til å styre og utvikle vårt eget samfunn, sier han og påpeker at han selv har bakgrunn fra bygg og anleggsbransjen.

– Jeg har sjøl bakgrunn fra bygg og anleggsbransjen. Det hender jeg savner lukta fra brakkeriggen av ærlig arbeid, kruttsterk kaffi og de kontante tilbakemeldingene i kvilebrakka.

Må tas tak i

Han poengterer videre at det må tas skikkelig fatt i de problemene som Fair Play Bygg har dokumentert gjennom sitt arbeid, og trekker fram saka om lønnstjuveri som kom fram i frifagbevegelse.no om serbiske telemontører som opplevde payback av lønna. Her må bransjen, seriøse byggherrer, organisasjonene i arbeidslivet arbeide sammen med Fair Play Bygg. Det er selve fundamentet for samfunnsmodellen vår som utfordres.

– Det er bra at slike saker kommer fram, det nytter ikke å feie dette under teppet. Den eneste måten vi kan lære på, og unngå at slik skjer igjen er å bringe trollene fram i lyset – da sprekker de, sier Steen, og legger til:

– Men det er også viktig å peke på at det meste av byggenæringa fortsatt er seriøs og en trygg arbeidsplass, avslutter Steen.

230 varsler

Fair Play Bygg Oslo og omegn sendte i 2021 200 varsel fra Oslo-avdelinga om akrim til ulike offentlige etater. Dette førte til en rekke tilsyn, kontroller og reaksjoner fra myndighetene. Fair Play Bygg Oslo og omegn har også en avdeling i Østfold som i 2021 sendte 30 varsler.

Fair Play Bygg Oslo og omegn har en rekke støttemedlemmer som bidrar økonomisk og har forplikta seg til å arbeide for et seriøst arbeidsliv. Fair Play Bygg har et mål om å rekruttere flere støttemedlemmer i 2022.

Har endret bransjen

Harald Hansen, som har vært styreleder i Fair Play Bygg Oslo og omegn siden 2019, ble i går valgt som vararepresentant i styret.

– Fair Play Bygg har vært med på å endre bransjen. Kriminaliteten er redusert og en rekke byggherrer og bedrifter har gjennomført tiltak som monner. Utfordringa er nå å få private byggherrer til å ta et større ansvar for å stanse svart arbeid og useriøse virksomheter. Jeg ønsker Robert Steen lykke til som styreleder og er trygg på at dette er rette person til å løfte Fair Play Bygg videre, sier Hansen.

Lars Mamen, daglig leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn takka Harald Hansen for arbeidet han har gjort for Fair Play Bygg.

– Harald Hansen har spilt en svært viktig rolle i etableringa av Fair Play Bygg og fortjener en stor takk for arbeidet som er lagt ned, sier Mamen.

Powered by Labrador CMS