ANALYSERER: Studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) analyserer farger på bygg i Oslo. NCS-systemet er egnet som registreringsverktøy for farger. Det finnes omtrent 2000 farger og nyanser å velge mellom.
ANALYSERER: Studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) analyserer farger på bygg i Oslo. NCS-systemet er egnet som registreringsverktøy for farger. Det finnes omtrent 2000 farger og nyanser å velge mellom.

Oslo får egen fargeveileder

– Vi vil friske opp, fornye og ivareta egenarten i områdene rundt byen, sier Anne Marit Vagstein i Plan- og bygningsetaten, som utvikler en ny veileder for fargebruk i bybildet.

Publisert

– Oslo blir beskrevet som en samling landsbyer. Vi vil at folk skal gjenkjenne tydelige og identitetsskapende kvaliteter i områdene, sier Anne Marit Vagstein i Plan- og bygningsetaten.

Inspirasjon

Den nye fargeveilederen skal bidra til at Oslo blir et ledende eksempel på nyskapende, mangfoldig og vakker arkitektur, påpeker Vagstein i en pressemelding.

FØRSTE GATE: Karl Johans gate var den første gaten som ble analysert av studentene ved Kunsthøgskolen i Oslo.
FØRSTE GATE: Karl Johans gate var den første gaten som ble analysert av studentene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Fargeveilederen gir råd og veiledning til privatpersoner som skal male hus, utbyggere som skal bygge nytt og arkitekter som står overfor fargevalg hver dag. Hensikten er at folk skal ta mer bevisste fargevalg for sine egne nabolag.

– Oslos bydeler har unike særtrekk i arkitektur, farger, natur og demografi. Bygårder på Frogner er kjent for duse farger, mens vi ser sterkere farger i grønt, rødt, blått og gult i trehusbebyggelsen på Kampen, sier Vagstein.

– Folk bør fortsatte å la seg inspirere av fargene i bebyggelsen rundt seg, og i tillegg bruke fargeveilederen for å se hvilken fargekarakter som er typisk for sitt område.

Tredelt veileder

Plan- og bygningsetaten ser for seg at fargeveilederen vil bestå av tre deler:

Den første delen skal handle om prinsipper for fargebruk som er med på å skape fargekarakter i et område.

Den andre delen skal handle om å vise de fargene som allerede er brukt i byen, for at man skal bidra til å forsterke en egenart, eller være bevisst på den eksisterende egenarten. Det er denne kartleggingen som studentene er i gang med.

Den siste delen viser fargeveilederen som en eksempelsamling til inspirasjon.

– I fargeveilederen skal man finne inspirasjon i eksempler og paletter fra nåtid og fortid i tillegg til fremgangsmåter og verktøy. Den skal være lett tilgjengelig for både fagfolk og privatpersoner, politikere og byråkrater, sier Vagstein.

Etterspør gode verktøy

Prosjektgruppen for fargeveilederen har knyttet til seg en ekspertgruppe som skal delta i fargefaglige diskusjoner underveis. Det skal også arrangeres et medvirkningsverksted i løpet av det neste året. Ifølge Vagstein er medvirkning viktig for å få forskjellige perspektiver.

– Det er høy etterspørsel etter veiledning og verktøy for å ta gode avgjørelser. Derfor trenger vi innspill fra både malere, boligbyggelag, utbyggere og alle interessenter som mener noe om fargebruk i byrommet.

Dersom det blir mulig, blir det også arrangert et inspirasjonsseminar til høsten.

– Her skal vi sette farge på agendaen, med foredragsholdere som vil kunne fortelle om sine erfaringer, synsvinkler og vise muligheter, avslutter Vagstein.

Powered by Labrador CMS