HARD KONKURRANSE: Daglig leder Dag Nicolaysen i Hammerfest Malerservice AS har måttet gå den tunge veien til skifteretten.

Tatt av konkursbølgen

Hver åttende konkurs i byggebransjen så langt i år er et malerfirma. – Konkurransen er blitt knallhard, sier malermester Dag Nicolaysen i Hammerfest Malerservice AS.

Publisert

I løpet av januar og februar ble det til sammen meldt om 83 konkurser blant selskaper innenfor bransjekoden «spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet».

Under denne kategorien ligger malerfirmaer. Og på konkurs-lista finner vi 11 firmaer som oppgir å drive med maling, tapetsering og/eller gulvlegging helt eller delvis.

Fem av malerfirmaene gikk konkurs i januar, seks i februar.

Dette betyr altså at malerfirmaene utgjør 13 prosent av konkursene innen spesialisert bygge -og anleggsvirksomhet i årets to første måneder.

Eller om lag en av åtte.

Stadig hardere konkurranse

Et av selskapene som i februar måtte gå den tunge veien og slå seg konkurs, er Hammerfest Malerservice AS. Daglig leder og største eier Dag Nicolaysen forklarer at en stadig hardere konkurransesituasjon etter hvert gjorde det umulig å drive videre.

– Det har dukket opp så mange som gjør det samme som oss, både rørleggere som legger gulv og snekkere som maler. Og de store entreprenørene har gjerne med seg sine egne folk på prosjektene som jobber mye billigere enn vi klarer å tilby, forklarer Dag Nicolaysen til Maleren.

Han understreker at konkursen er resultatet av en ryddig og kontrollert prosess, der alle ansatte har fått det de skal ha av lønn.

Før var det bare onkelen min og en malermester til i hele Hammerfest. Så kom de store entreprenørene og ville ha det billig. Da blir det vanskelig for oss som driver seriøst. Vi blir utkonkurrert av billig og utenlandsk arbeidskraft

Dag Nicolaysen

41 års fartstid

Dermed er det slutt for bedriften som Dag Nicolaysen har drevet siden 2000 da han begynte for seg selv, og som på det meste har hatt 28 ansatte og 14 millioner i omsetning. De siste årene er omsetningen gradvis blitt lavere og lønningslisten kortere. Mot slutten var det bare de to eierne igjen.

Dag Nicolaysens historie i faget går mye lenger tilbake. 63-åringen begynte som maler i onkelens firma allerede i 1983 og har sett store endringer i løpet av sine mange år i bransjen.

– Før var det bare onkelen min og en malermester til i hele Hammerfest. Så kom de store entreprenørene og ville ha det billig. Da blir det vanskelig for oss som driver seriøst. Vi blir utkonkurrert av billig og utenlandsk arbeidskraft, sier han.¨

Trenger flere bein å stå på

Han forteller også om tiden da gassterminalen på Melkøya ble bygget på begynnelsen av 2000-tallet.

– Da var det rene klondyke-stemningen her oppe. Vi kunne nærmest ta med oss malingsspannet og gå fra prosjekt til prosjekt, minnes han.

Dag Nicolaysen har ennå ikke rukket å legge noen konkrete framtidsplaner. Først må prosessen rundt konkursen bli ferdig. Men han han trekker en lærdom av prosessen som kan ha overføringsverdi til hele bransjen:

– Som malere har vi bare én fot å stå på. Det holder kanskje ikke når andre kommer og overtar jobben din, eller når stadig mer kommer ferdig malt fra fabrikk til byggeplassen.

TØRKETID: 11 malerbedrifter gikk konkurs i årets to første måneder, viser tall fra Creditsafe.

Konkursvekst blant entreprenører

Ifølge Creditsafe har det ikke vært en voldsom økning i konkurser innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet i februar i år sammenlignet med samme periode i fjor. Men det har sammenheng med at fjorårstallene var høye.

Den store økningen har kommet et annet sted i byggenæringen: blant dem som faller under bransjekoden «oppføring av bygninger». Her finner vi blant annet entreprenørene og prosjektutviklerne.

For februar ble det registrert 66 konkurser i denne delen av bransjen, mot 47 i samme måned i fjor. Det utgjør en økning på hele 40 prosent.

Fire av de fem største konkursene i februar var selskaper i denne bransjen, ifølge Creditsafe.

For å sette det i perspektiv: 352 norske aksjeselskaper gikk konkurs i februar.

– Dessverre ser det heller ikke ut til at vi vil få noen endring i denne trenden i nær fremtid, daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Få permitteringer og oppsigelser

Selv om det er vanskelige tider i byggebransjen, ser ikke administrerende direktør Stein Hesstvedt i Malermestrenes Landsforbund (MLF) noen konkursbølge blant hans medlemsbedrifter.

­­– Markedet virker noenlunde stabilt, sier Hesstvedt til Maleren og viser til MLFs ferske medlemsundersøkelse.

Der oppgir få at de har gått til permitteringer, og få sier de vil gå til oppsigelser.

– Og fortsatt er det jo slik i flere regioner at det store problemet er å få tak i fagfolk, sier Hesstvedt.

Tror på ROT-markedet

Han påpeker at mens nedgangen i markedet for nybygg og store prosjekter rammer entreprenørene, har mange malermestere flere bein å stå på innen ROT-markedet (rehabilitering, oppussing og tilbygg), som er mer stabilt.

– Vi er lenger ut i næringskjeden, og jeg håper jo nedgangen snur før den slår for alvor inn for oss, sier han.

Hesstvedt har også tro på at det varslede kirkeløftet med 10 milliarder for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet av kirkebygg i løpet av de neste 20 årene, vil bidra til å bygge opp under bransjen han representerer.

Powered by Labrador CMS