SAMARBEIDER: I prosjektet Tettpå boligkjøper samarbeider Skatteetaten og BN Bank om å mobilisere lånekunder i bygge- og oppussingsmodus om kjøp av håndverkertjenester. På bildet er (f.v.) Endre Jo Reite i BN Bank og Erik Nilsen i Skatteetaten.
SAMARBEIDER: I prosjektet Tettpå boligkjøper samarbeider Skatteetaten og BN Bank om å mobilisere lånekunder i bygge- og oppussingsmodus om kjøp av håndverkertjenester. På bildet er (f.v.) Endre Jo Reite i BN Bank og Erik Nilsen i Skatteetaten.

Tilbyr både lån og håndverker-råd

BN Bank og Skatteetaten samarbeider for å få bankkundene til å velge seriøse håndverkere når de skal pusse opp eller bygge på. I «Tettpå boligkjøper» tar BN Bank samfunnsansvar på alvor med en ny og aktiv rolle for et bærekraftig arbeidsliv.

Publisert

Skatteetaten har i flere år dyktiggjort forbrukere i utvalgte kommuner i kjøp av håndverkertjenester. Nå blir BN Bank med på Tettpå-laget. I prosjektet Tettpå boligkjøper samarbeider Skatteetaten og BN Bank om å mobilisere lånekunder i bygge- og oppussingsmodus om kjøp av håndverkertjenester.

De fleste ønsker å handle riktig, men opplever at det er utfordrende å finne informasjon og verktøy som gir trygghet i valg av håndverkere. Ved å påvirke og dyktiggjøre forbrukerne til å ta informerte valg av håndverkere, skal Tettpå boligkjøper hindre at useriøse får innpass i byggemarkedet. Den nye avhendingsloven, som kom i år, stiller strengere krav til dokumentasjon av boligen. Det er derfor viktigere enn noen gang at boligeier er trygg på hvem som utfører arbeid på boligen.

Bærekraftig arbeidsliv

– Å skape et bærekraftig arbeidsliv er et felles ansvar for oss alle. Å forebygge arbeidslivskriminalitet er en viktig del av bidraget til å nå bærekraftsmålet. BN Bank er klar på sitt samfunnsansvar og vi har både arbeid for bærekraft og arbeid mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet som en viktig del av vår strategi, sier Endre Jo Reite, direktør privatmarked i BN Bank, i en pressemelding.

For Skatteetaten er samarbeid et viktig virkemiddel i kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi.

– God rådgivning i kjøp av håndverkertjenester er et viktig verktøy for å forhindre at useriøse og kriminelle virksomheter får oppdrag. Bankene «eier» viktige tidspunkt i forbrukernes brukerreise ved bygging, rehabilitering og oppussing. De har også forbrukerens oppmerksomhet på et tidlig tidspunkt i prosessene. Dette er spennende for oss, sier avdelingsdirektør Erik Nilsen i Skatteetaten.

Aktuelt for flere banker

Finans Norge er samarbeidspartner i Tettpå, og har bidratt med informasjonsmateriale i prosjektet. – Det er naturlig at også finansnæringen har en aktiv rolle i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, og vi følger derfor piloten med stor interesse. Tettpå boligkjøper kan være et konsept som flere banker implementerer etter hvert, sier forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge.

Lars Mamen i Fair Play Bygg Norge påpeker at mange private forbrukere ikke vet hvordan de skal finne ut om håndverkeren er seriøs. Noen blir svindlet for store summer og får en kvalitet på arbeidet som ikke holder mål.

– Det blir selvsagt lagt merke til at BN Bank fører an i seriøsitetsarbeidet og skolerer sine rådgivere til å veilede og mobilisere sine kunder, samt at de krever dokumentasjon for lån til byggeoppdrag. Det er helt nytt at en bank tar en så aktiv rolle i valg av håndverkere. Det er både gledelig og på tide at bankene kommer på banen og er sitt samfunnsansvar bevisst, sier Lars Mamen i Fair Play Bygg Norge.

Powered by Labrador CMS