LÆRERIKT: – Det har hatt stor nytteeffekt på murersiden, og vi håper på like stor effekt på malersiden, sier Hans Inge Gudmundsen ved Opplæringskontoret Telemark om utveksling av lærlinger gjennom Erasmus+.
LÆRERIKT: – Det har hatt stor nytteeffekt på murersiden, og vi håper på like stor effekt på malersiden, sier Hans Inge Gudmundsen ved Opplæringskontoret Telemark om utveksling av lærlinger gjennom Erasmus+.

Utveksling med stort læringsutbytte

Murer- og malerlærlinger i Telemark har hatt stor nytteeffekt av å delta i utvekslingsprogrammet Erasmus+. – Vi startet med mur, men ser at det er enormt potensial for malerfaget, sier Hans Inge Gudmundsen ved Opplæringskontoret Telemark.

Publisert

Opplæringskontoret Telemark opplevde at de hadde en utfordring med å sikre full måloppnåelse for lærlingene i enkelte deler av læreplanen.

– I forhold til murerfaget slet vi for eksempel med å få måloppnåelse i teglsteinsmuring. Dette gjaldt spesielt de små bedriftene, ettersom de spesialiserer seg på områder hvor de har kompetanse, forteller Hans Inge Gudmundsen, daglig leder Byggfag ved Opplæringskontoret Telemark.

De begynte derfor å se på hvordan lærlingene skulle få tilstrekkelig erfaring på de områdene bedriftene ikke hadde kompetanse.

Gjennom Erasmus+ var Opplæringskontoret Telemark på besøk ved Tec College i Ålborg, Danmark. Her så de at skolen hadde en bred fagopplæring innenfor malerfaget.

– Da begynte vi å drodle litt på mulighetene ved å få full læreplanutnyttelse og hvilke fordeler det kunne ha for rekrutteringen.

Utveksling, integrering og kompetansebygging

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

– Erasmus+ innebærer utveksling, integrering og kompetansebygging. Det handler om kultur, integrering, kompetansebygging og utveksling av kunnskap på tvers av Europa. Gjennom EØS-avtalen er vi i Norge også en del av dette, forteller Hans Inge Gudmundsen, daglig leder Byggfag ved Opplæringskontoret Telemark.

I forhold til læreplanoppnåelse så de at de ved Tec College i Ålborg blant annet hadde en grundigere fargelære.

– De blander og lager maling selv, lærer ådringsteknikker og planen er også en fordypning i gulvleggeryrket, som er eget fag i Danmark. Man får en bredere og mer interessant opplæring, og vist fram mer av den kreative delen av faget, utdyper Gudmundsen.

Pilotprosjekt

Opplæringskontoret startet med å sende nedover murerlærlinger til Ålborg. Disse kom tilbake og fortalte om stort læringsutbytte.

– Vi startet med mur, men ser at det er et enormt potensial for malerfaget.

De startet derfor et pilotprosjekt også for malerlærlinger. Søndag 30. januar dro de nedover med fire murerlærlinger og to malere. Oppholdet varte fram til 30. april.

I Ålborg bor lærlingene på skolehjem, og de har klasserom- og verkstedundervisning i den samme skolen.

– Fordelen er at man har god tid til å lære og gjøre oppgavene ferdig. Det har hatt stor nytteeffekt på murersiden, og vi håper på like stor effekt på malersiden.

Ønsker mer tid

Utvekslingsperioden startet med en varighet på 8 uker, men Opplæringskontoret erfarte at de fleste ønsket seg mer tid der, fordi lærlingene så nytteverdien. Nå er derfor perioden forlenget til 13 uker.

– Lærlingene syntes det er veldig gøy. De blir mer selvstendige, trygge på seg selv, og opplever en hel del. I tillegg får de gode spiserutiner med servering av regelmessige måltider. Mange har veldig godt utbytte av å være der og ønsker seg av den grunn en lengre periode der, sier Gudmundsen.

Powered by Labrador CMS