LAUGSMØTE: Oslo Malermesterlaug hadde laugsmøte 9. mars hvor de diskuterte det foreslåtte forbudet mot innleie fra bemanningsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold, forteller oldermann Jens Erik Solberg i Oslo Malermesterlaug.
LAUGSMØTE: Oslo Malermesterlaug hadde laugsmøte 9. mars hvor de diskuterte det foreslåtte forbudet mot innleie fra bemanningsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold, forteller oldermann Jens Erik Solberg i Oslo Malermesterlaug.

Vil styrke fagkompetansen

– Utleie fra bemanningsselskaper til utførende håndverksbedrifter har gått utover fagkompetansen over mange år. For at ting skal bli bedre, er nok dette veien å gå, sier oldermann Jens Erik Solberg i Oslo Malermesterlaug.

Publisert Sist oppdatert

9. mars var det laugsmøte i Oslo Malermesterlaug.

– Det var et godt oppmøte og vi hadde en god debatt omkring det foreslåtte innleieforbudet, sier oldermann i lauget, Jens Erik Solberg.

Problemer på «toppene»

Han forteller videre at medlemmene generelt var positiv til forslaget, også de større firmaene som leier inn en del hjelp.

– Men medlemmene bemerket at det kan oppstå problemer på «toppene», for det er få eller ingen andre steder en kan hente inn ressurser i et slikt omfang bemanningsbyråene nå har, da markedet er «skrapet» for utførende håndverkere med eller uten god fagkompetanse. Bedriftene vil helst ikke leie inn, men om en ikke kan hente inn hjelp fra for eksempel kolleger så har i hvert fall disse bemanningsbyråene store ressurser å ta av, selv om fagkompetansen her er altfor dårlig. Dette da kanskje bare 1 av 10 holder den kvaliteten bedriftene helst skulle hatt. Man har vent seg til å ta til takke med det en får tak i, sier Solberg.

Et annet ansvarsforhold

For å styrke kvaliteten på fagkompetansen vil et slikt forbud derfor være en fordel for bransjen, men som sagt vil det for noen by på utfordringer, mener Solberg, og påpeker at de fleste i lauget leier inn fra kolleger eller andre utførende firmaer som har egne ansatte i samme bransje, noe som medfører at man får et annet ansvarsforhold på det utførte arbeidet.

– Når man leier fra bemanningsbyrå, har byrået ikke ansvar for hva som er utført og personen er ikke fast ansatt på lik linje med tradisjonelle foretak.

Avslutningsvis tror oldermann at forbudet vil være sunt på lang sikt da bedriftene igjen kan få flere inn i bedriften som fast ansatte og prisene etter hvert drives i riktig retning. Samtidig som den enkelte utførende håndverker kan få en bedre hverdag, med fast lønn og bedre betingelser, samt større mulighet til å etablere seg, og eksempelvis kunne få boliglån og kjøpe egen bolig.

Powered by Labrador CMS