SAMMEN I NY LANDSFORENING: Fra venstre: Adm. direktør Knut Strand Jacobsen, styreleder Thor Steinar Sandvik, nestleder Anna Fuhrhoff Jensen og viseadministrerende direktør Stein Hesstvedt.

Bygghåndverk Norge er formelt stiftet

Den nye landsforeningen har fått et styre, en ledelse og et navn.

Publisert Sist oppdatert

Etter at Malermestrenes Landsforbund (MLF) fulgte Byggmesterforbundet ut av Byggenæringens Landsforening, har de to sittet sammen for å planlegge den nye landsforeningen for bygghåndverk – utenfor NHO.

Tirsdag 16. august ble den nye foreningen formelt stiftet. Navnet blir Bygghåndverk Norge, forkortet BHN.

Ledelsen i Byggmesterforbundet og MLF deltok på stiftelsesmøtet.

En samlende kraft

Meningen er at dette skal bli en paraplyorganisasjon for ulike landsforbund innen bygghåndverk.

– Vår ambisjon er å være en samlende kraft for alle bygghåndverksfagene, sier Thor Steinar Sandvik, styreleder i nye Bygghåndverk Norge.

Han er også styreleder i Byggmesterforbundet. Malermestrenes styreleder Anna Furhoff Jensen er nestleder i den nye landsforeningen.

– Gjennom samarbeidet i Bygghåndverk Norge kan vi legge enda mer trykk på konkrete saker begge foreninger allerede jobber med, som f.eks. regelverket for innleie, byggereglene og kvalitetssikring. Alt dette henger sammen, og må løses på en god måte for at våre medlemsbedrifter skal kunne konkurrere på like vilkår, sier Anna Furhoff Jensen.

Stolte og seriøse

Bygghåndverk Norge skal representere medlemsbedrifter som driver seriøst med fast ansatte, faglærte og lærlinger.

– Vi er stolte av fagene våre, og våre medlemsbedrifter. En av våre viktigste oppgaver vil være å ivareta fagutdanningen og mesterbrevet som er med på å skape seriøsitet og fagstolthet, sier Sandvik og Furhoff Jensen i en felles uttalelse etter stiftelsesmøtet.

Styret består ellers av nestlederne i de to forbundene, henholdsvis Terje Kvittingen fra MLF og Arild Kolltveit fra Byggmesterforbundet.

På administrativ side vil Byggmesterforbundes administrerende direktør Knut Strand Jacobsen få den samme tittelen i BHN. MLFs administrerende direktør Stein Hesstvedt blir viseadministrende direktør i BHN.

Fagenes ulike landsforbund består som før, og den nye foreningen vil drives med eksisterende ressurser fra de to forbundene, ifølge en felles pressemelding som BHN har sendt ut i forbindelse med stiftelsen.

Full arbeidsgiverservice

Bedriftene vil få full arbeidsgiverservice, juridiske tjenester og det kjente faglige og politiske støttearbeidet. Men de vil ikke bli krevd for kontingenter eller avgifter til den nye landsforeningen, som vil bli finansiert av de tilsluttede forbundene.

Aktuelle politiske saker og bedriftenes rammevilkår kan forsterkes bedre når håndverksbedriftene snakker med en fokusert og klar stemme, mener stifterne av BHN.

–Vi blir en arbeidsgiverorganisasjon som fokuserer på faglig, juridisk og kommersiell støtte for medlemsbedriftene i de tilsluttede forbundene. Våre to forbund har felles interesser innen mange områder. Eksempler på dette er arbeidslivs- og utdanningspolitikk, byggereglene og generell næringspolitikk for SMB-bedrifter, sier Thor Steinar Sandvik.

Samarbeid som fungerer

Alle roller og oppgaver i bransje- og offentlige råd og utvalg vil bli videreført, der forbundene er oppnevnte påvirkere og representanter for fag og næring.

Nettverket som etableres gjennom Bygghåndverk Norge skal også være en ressurs for bransjenes respektive lokalavdelinger for å fremme felles interesser og politisk samarbeid med andre organisasjoner og parter i arbeidslivet på lokalt nivå.

– Etableringen av «Fair Play Bygg» flere steder i landet og «Medbyggerne» i Vestfold, hvor de lokale avdelingene både hos bygg- og malermesterne har vært sentrale, er gode eksempler på samarbeidstiltak som fungerer. Tiltak og initiativ også på andre områder enn bekjemping av arbeidslivskriminalitet, vil nå kunne samordnes gjennom landsforeningen, sier Stein Hesstvedt.

– Prosessen med å stifte Bygghåndverk Norge har forsterket meg i troen på at dette er rette veien å gå. Nå gleder jeg meg sammen med resten av teamet til å bli fullt operative og gjøre en god jobb, slik at vi oppfyller de forventningene håndsverkbedriftene har til oss, sier Thor Steinar Sandvik, styreleder for det nye Bygghåndverk Norge.

MLF og Byggmesterforbundet har tidligere kunngjort at de blir samboere i Byggmesterforbundets lokaler i løpet av høsten når MLF-sekretariatet flytter ut av NHO-bygget.

Powered by Labrador CMS