GLEDELIG: Styreleder Anna Furhoff Jensen i MLF er glad for at samboerskapet med Byggmesterforbundet nå blir virkelighet. Hun mener de to organisasjonene har mye til felles og kan bygge et godt og slagkraftig fellesskap.

– Vi har så mye til felles

En ny landsforening skal gi bygghåndverksfagene en tydeligere stemme i samfunnet, og medlemmene et bedre tilbud, mener MLF-leder Anna Furhoff Jensen.

Publisert Sist oppdatert

.Byggmesterforbundet og Malermestrenes Landsforbund (MLF) har begge fristilt sine medlemsbedrifter fra NHO-medlemskap og forlatt Byggenæringens Landsforening.

Med over 12.000 ansatte i ryggen går de to sammen om å lage en ny landsforening for bygghåndverksfag.

Ledelsen i de to organisasjonene har jobbet sammen med å finne veien videre. Onsdag 15. juni kunngjorde de i en felles pressemelding at det blir samboerskap. MLF flytter inn i Byggmesterforbundets lokaler i Sørkedalsveien på Majorstua i Oslo allerede til høsten. Og fra 1. januar 2023 skal den nye landsforeningen være formelt opprettet.

Før den tid skal det gjennomføres eiermøter, velges et styre og før oktober gjennomføres et stiftelsesmøte. Hva den skal hete, er ennå ikke bestemt.

Stemte for selvstendighet

Malermestrenes Landsforbunds generalforsamling 20. mai vedtok at organisasjonen skal melde seg ut av NHO/BNL.

MLFs vedtak om NHO-utmeldelse ble vedtatt med 57 mot 2 stemmer.

Vedtaket kom etter en lang prosess som har pågått helt siden Byggmestrene fattet sitt vedtak om å melde seg ut av BNL i juli 2020.

Åpenhet og god energi

– Jeg er veldig glad for at vi får det til. Vi har en god prosess med åpenhet og god energi, sier Anna Furhoff Jensen om arbeidet med å skape den nye landsforeningen for bygghåndverksfag i kompaniskap med Byggmesterforbundet.

Hun har også svaret på hvorfor arbeidet er så lystbetont når ledere i de to organisasjonene setter seg ned for å skape en fremtid sammen:

– Vi har så mye til felles!

Hun sier at den nye landsforeningen skal bygge på det beste fra begge organisasjonene, og forsterke det politiske, faglige, juridiske og administrative støtteapparatet.

Felles interesser

Anna Furhoff Jensen mener det er både nødvendig og riktig å skille lag med NHO/BNL og flytte ut av NHO-bygget.

– I BNL har vi vært sammen med faggrupper som er så mye større og sterkere enn oss, og som vi har lite til felles med. Det har ført til at BNL noen ganger har fremmet meninger som vi har vært uenige i, sier hun.

Jeg er veldig glad for at vi får det til. Vi har en god prosess med åpenhet og god energi.

Anna Furhoff Jensen, leder i MLF

Det blir annerledes heretter. Byggmestrene og malermestrene har sammenfallende interesser i mange viktige spørsmål. MLF-lederen forventer at det blir lettere å nå fram til beslutningstakere med bygghåndverksfagenes synspunkter og ønsker.

– Det går to veier. Vi trenger å få formidlet til politikerne hva som er viktig for oss. Og det vil være nyttig for politikerne å få flere direkte tilbakemeldinger fra oss i bransjen om konsekvensene av politikken de fører, sier hun.

En åpen dør

I pressemeldingen som Byggmesterforbundet og MLF sendte ut sammen da de var blitt enige om veien videre, skrev de at den nye landsforeningen blir rigget «slik at det vil være plass til flere landsforbund og bedrifter fra bransjen».

Norske Murmestres Landsforening var en av dem som Anna Furhoff Jensen gjerne skulle sett ble med ut av BNL/NHO og inn i den nye foreningen. Men et flertall i denne foreningen ønsket å bli værende der de er.

– Det synes jeg er beklagelig. Murmestrene har mye til felles med oss, sier hun.

MLF-lederen legger ikke skjul på at hun gjerne ser at flere grupperinger innenfor bygghåndverksfag slutter seg til den nye landsforeningen, men hun er foreløpig varsom med å sette navn og adresse på innbydelsene:

– Dette får heller komme på plass etter hvert som det er naturlig. Vi kommer til å ha en åpen dør, sier hun.

SNART SAMBOERE: Nå skal den nye landsforeningen for bygghåndverksfag etableres. Fra venstre: Knut Strand Jacobsen (Byggmesterforbundet), Thor Steinar Sandvik (Byggmesterforbundet) Anna Furhoff Jensen (MLF) og Stein Hesstvedt (MLF).

Mer å spille på

– Hva blir den viktigste oppgaven for den nye landsforeningen?

– Vi skal fortsette å ivareta medlemmenes interesser. Når det gjelder praktisk medlemsservice, som advokathjelp og rådgivning i hverdagen, vil våre medlemmer kunne nyttiggjøre seg Byggmesterforbundets ressurser. De er større enn oss og har mer å spille på. Vi kommer også til å satse på videreutdanning, opplæring og kursing av medlemmene våre, og framover skal vi gjøre mer i fellesskap både sentralt og lokalt.

Det blir også viktig å rigge sekretariatet i de to landsforbundene slik at både de ansatte og medlemmene får en positiv opplevelse, mener Anna Furhoff Jensen.

– Medlemmene våre er helt avhengig av at støtteapparatet og medlemstilbudet fungerer fra første dag. Da blir det viktig å ha med alle ansatte.

HOLDER DØREN ÅPEN: Anna Furhoff Jensen er skuffet håper flere organisasjoner av bygghåndverkere finner veien til den nye landsforeningen.

– Tar medlemmene på alvor

Styreleder Thor Steinar Sandvik i Byggmesterforbundet er glad for at samboerskapet med MLF i en ny, selvstendig landsforening går i orden.

– Nå lager vi en organisasjon som tar medlemmene på alvor, som vil gi dem gode rammebetingelser og tjenester som gjør dem både mer bærekraftige og konkurransedyktige, uttaler han i en felles pressemelding fra de to organisasjonene.

Om prosessen fram mot den formelle stiftelsen og etableringen, sier han:

– Vi er enige om å skynde oss langsomt. Det vil si å ha fart i arbeidet, men samtidig sørge for at hele organisasjonen opplever å bli hørt og bli tatt på alvor. Vi rigger samtidig landsforeningen slik at det vil være plass til flere landsforbund og bedrifter fra bransjen, sier Sandvik i Byggmesterforbundet.

Powered by Labrador CMS