TYPISK FOR OSLO: Bygårdsfasader i gult og oransje er det mange av i Oslo. Og innimellom, helt andre farger. Her fra bydelen Kampen.

– Fargeveilderen er et glimrende tiltak

Oslos nye fargeveileder får en varm velkomst hos malermestre i hovedstaden.

Publisert

SMarthe og Bo Lunde, henholdsvis daglig leder og markeds- og fargeansvarlig hos Malermester Jens Petter Lunde AS (JPL), mener også at fargeveilederen vil være til hjelp for Oslos befolkning.

– En fargeveileder vil hjelpe innbyggere i Oslo når de skal ta en beslutning og trygge våre kunder i valg av farger, skriver de to i en tekstmelding til Maleren mens de er på ferie i Europa.

JPL er en viktig aktør når det gjelder å sette farge på hovedstaden. Marthe og Bo Lunde mener fargeveilederen vil kunne bidra til å skape en by med et mer helhetlig uttrykk.

– Oslo trenger farger, og en brukervennlig fargeveileder er et glimrende tiltak, mener de.

Godt hjelpemiddel

Leder Jens Erik Solberg i Oslo Malermesterlaug hilser byens nye fargeveileder velkommen. Men det er ikke de profesjonelle malerne som vil ha mest nytte av den, mener han.

– For styrer i borettslag og sameier vil fargeveilederen være et godt hjelpemiddel i fasen før de engasjerer profesjonelle aktører, sier Solberg.

Han påpeker at det er veldig lett å finne stoff om fargevalg på nettet. Men her kommer kommunen selv med kunnskapsbaserte og lokalt tilpassede råd som gjør det enklere for folk.

Oslos farger er kartlagt i arbeidet med å lage en ny veileder. Her er noen glimt fra gatebildet. (Alle foto: Ivar Kvistum)
Oslos farger er kartlagt i arbeidet med å lage en ny veileder. Her er noen glimt fra gatebildet. (Alle foto: Ivar Kvistum)
Oslos farger er kartlagt i arbeidet med å lage en ny veileder. Her er noen glimt fra gatebildet. (Alle foto: Ivar Kvistum)
Oslos farger er kartlagt i arbeidet med å lage en ny veileder. Her er noen glimt fra gatebildet. (Alle foto: Ivar Kvistum)
Oslos farger er kartlagt i arbeidet med å lage en ny veileder. Her er noen glimt fra gatebildet. (Alle foto: Ivar Kvistum)
Oslos farger er kartlagt i arbeidet med å lage en ny veileder. Her er noen glimt fra gatebildet. (Alle foto: Ivar Kvistum)
Oslos farger er kartlagt i arbeidet med å lage en ny veileder. Her er noen glimt fra gatebildet. (Alle foto: Ivar Kvistum)

Kompetente innspill

Solberg forklarer at fargevalg ofte foregår i et «trepartssamarbeid» mellom arkitekt, huseier og malermester. Malermestre spiller ikke sjelden den rollen som plan- og bygningsetaten ønsker seg mer av, med kompetente innspill om hvordan en farge faktisk vil arte seg når det kommer på veggen.

Og ikke minst: hvordan fargevalget vil fungere sammen med andre farger for eksempel på vinduer.

– Men malermestrenes viktigste rolle som rådgiver handler likevel om produktvalget. Det er her vi har mest kunnskap, sier Jens Erik Solberg.

Powered by Labrador CMS