DYRERE: Det nye regjeringskvartalet er et eksempel på et Statsbygg-prosjekt som kan bli dyrere fordi prisene stiger.
DYRERE: Det nye regjeringskvartalet er et eksempel på et Statsbygg-prosjekt som kan bli dyrere fordi prisene stiger.

Må ligge i forkant

Økte pristilbud på enkelte byggeprosjekter kan skyldes både korona og stigende råvarepriser, konstaterer kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg. – Vi må legge inn en buffer for risiko.

Publisert Sist oppdatert

For en offentlig byggherre som Statsbygg oppleves økte råvarepriser litt mer indirekte enn for entreprenører og underleverandører, forteller Njaa Aschim.

– Vi innhenter det meste av arbeidet ute i markedet, hvor vi inngår kontrakter med ulike entreprenører for å få jobber gjort. På enkelte byggeprosjekter ser vi at tilbudene vi får nå, er ganske rause, noe som også kan skyldes økte råvarepriser, sier hun.

Kommunikasjonsdirektøren påpeker videre at markedet for øvrig blant annet påvirkes av globale strømninger og tilgang på kompetanse og råvarer.

FØLGER MED: – Vi lager innkjøpsplaner lenge i forkant og kan risikere å få tilbud som ligger langt over estimatene. Da gjelder det å være best i klassen på å se utviklingene som kommer både nasjonalt og globalt, sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør hos Statsbygg.
FØLGER MED: – Vi lager innkjøpsplaner lenge i forkant og kan risikere å få tilbud som ligger langt over estimatene. Da gjelder det å være best i klassen på å se utviklingene som kommer både nasjonalt og globalt, sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør hos Statsbygg.

– Det er vanskelig å si om vi ser en reell effekt av økte råvarepriser, men at det kan være en del av et prisbilde, er helt opplagt.

Flere årsaker

– Har råvaretilgangen resultert i at dere har måttet utsette eller droppe prosjekter?

– Ikke direkte på grunn av det. Vi har ikke utsatt noe, selv under korona. Men prosjektene har kanskje gått litt senere, blant annet for å få inn det vi trenger. Det skyldes ikke pris, men koronaen, sier Aschim.

Hun understreker at Statsbygg opererer i veldig store prisklasser. Det innebærer innhenting av materialer i store mengder. Ved økte priser og varemangel vil tilbudene de får, følgelig være preget av det.

Regjeringskvartalet

– Det er der vi vil merke det, ettersom vi kjøper lite direkte selv. Det går gjennom våre kontraktspartnere, sier kommunikasjonsdirektøren. Hun kan derfor ikke si nøyaktig hva som er utslagsgivende for høye priser, men tror det skyldes flere ting.

– Vi har noen store og nylig ferdigstilte prosjekter, som for eksempel Nasjonalmuseet hvor vi kjøpte inn mye skifer og annen stein som ikke har vært preget av økte råvarepriser, sier Aschim.

Men når det gjelder påbegynte prosjekter som Regjeringskvartalet, et prosjekt som vil pågå i lang tid, kan det være en risiko for at det kan påvirkes av denne utviklingen, poengterer hun.

Må følge med

Da blir det viktig å følge med på markedet og anslå ut fra til det.

– Vi lager innkjøpsplanene lenge i forkant. Det er store innkjøp som innebærer lange godkjenningsprosesser. Vi kan dermed risikere å få tilbud som ligger langt over estimatene dersom markedet endrer seg underveis. Da gjelder det å være best i klassen på å se utviklingene som kommer både nasjonalt og globalt, understreker Hege Njaa Aschim.

– Vi må legge inn en buffer for risiko, at det kan skje ting i markedet som vi må håndtere. Det kan være vanskelig å spå. Markedet kan endre seg plutselig, og det vil kunne gi utslag i tilbudene vi får.

Ikke koronastopp

Koronaen er en annen faktor som har hatt betydning for import, kjøp og ekspertise.

– Vi har merket det, men ting har ikke stoppet. Det har bare gått senere på noen jobber, sier Aschim og legger til at det er som alltid når det skjer endringer, som for eksempel under finanskrisen.

– Vi må justere oss, og så kommer andre innfallsvinkler på problematikken som må møtes. Det viktigste blir å følge nøye med i markedet, og være forutseende i forhold til innkjøpsplaner, sier hun.

Powered by Labrador CMS