IKKE LIKE BILLIG: Selv om prisene går ned, kommer ikke trelast til å bli like billig som før oppgangen, ifølge Johan Freij.
IKKE LIKE BILLIG: Selv om prisene går ned, kommer ikke trelast til å bli like billig som før oppgangen, ifølge Johan Freij.

Treprisene på vei ned

Resten av året kommer prisene på trelast til å falle igjen. Byggenæringen må likevel øke prisene sine. Nesten halvparten planlegger å øke med mer enn den generelle prisstigningen.

Publisert Sist oppdatert

Prisene på trevarer er mangedoblet. Ikke siden «Koreaboomen» i 1951 – under Koreakrigen, mens verden var i full gang med gjenoppbyggingen etter annen verdenskrig – har økningen vært like stor. Nå kommer de til å synke igjen, men ikke like lavt som de var før det siste årets «koronaboom».

Det spår i hvert fall Johan Freij. Han er forretningsområdesjef for skog og landbruk i Danske Bank.

Dyrere enn før

– Vi tror den store prissenkningen i Europa kommer nå i fjerde kvartal. Men selv om vi får en prissenkning nå, er vår overbevisning at prisen kommer til å ligge betydelig høyere enn ved forrige konjunkturnedgang, sier han.

Trelastprisene går nemlig i bølger hele tiden. Men siden finanskrisen i 2008 har hver bølgedal ligget høyere enn den forrige.

Forklaringene til Freij på de høye prisene er velkjent: Amerikanerne bygger flere boliger, barkbillene har spist 700 millioner kubikkmeter trær i Britisk Columbia, flere vil bruke tre også i større bygg av hensyn til miljøet – og da koronaen rammet, dro sagbrukene på håndbrekket fordi de trodde at utviklingen kom til å gå i stikk motsatt retning av det den gjorde.

Byggmestere må øke

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum forteller at byggenæringen samlet sett sier at situasjonen er god nå, men bedriftene i næringen er ikke veldig optimistiske med tanke på tiden som kommer.

I medlemsundersøkelsen for juni fortalte over halvparten av byggmesterne at de ville øke prisene mer enn konsumprisindeksen – altså den generelle prisstigningen. I september var det ikke riktig like mange som sa det. Men fremdeles forteller 49 prosent av byggmesterne og 45 prosent av BNL-medlemmene at de har gjennomført eller planlegger høyere prisøkninger.

Forsvarer sagbrukene

Johan Freij forsvarer sagbrukene og mener at både byggenæringen og forbrukerne er tjent med at de tjener penger:

– Det er så utrolig viktig at sagbrukene tjener penger. Sagbrukene har aldri vært høymarginvirksomhet. De har marginer som andre typer industri aldri hadde akseptert, sier han.

– Det er et stort investeringsbehov i sagbruksindustrien, og det gagner alle at sagbrukene tjener penger. Nå kommer det til å bli investeringer i eksisterende bedrifter slik at de kommer til å være mer effektive, ifølge Johan Freij.

– Jeg vet at det har kommet kritikk i Norge mot at Moelven har utnyttet posisjonen sin. Likevel ser vi at de på ingen måte «leder ligaen» i driftsmarginer. Det er uvanlig at foretak får kritikk for å tjene penger. Når skal Moelven tjene penger om de ikke gjør det nå? spør han.

– Ingen av de nordiske selskapene har maksimert posisjonen sin på for eksempel USA, der de hadde kunnet tjene veldig mye penger en stund.

Powered by Labrador CMS