VEGG PÅ NETT: Marianne Hoel Twiddy bruker mobiltelefonen for å dele jobben som lærling Kine Furuseth og malersvenn Panagiotis Moutsko med Håndverksgruppens følgere i sosiale medier.

Deler malergleden med verden

Jobben som lærlinger og malersvenner gjør hver dag, havner ikke bare på veggen, men også i sosiale medier. Slik vil Håndverksgruppen sikre rekruttering både til seg selv og til faget.

Publisert Sist oppdatert

I et lokale i Grønnegata midt i Hamar sentrum er lærling Kine Furuseth og malersvenn Panagiotis Moutsko fra Malermester Morten Skancke AS i full gang med å sparkle veggene til det som skal bli de nye kontorene til et IT-selskap.

Det er en helt vanlig dag på jobben, og den blir ikke mindre vanlig av at HR-ansvarlig Marianne Hoel Twiddy filmer arbeidet med mobiltelefonen. Opptaket skal brukes til en story på Instagram om hvordan flinke fagfolk forvandler og fornyer kontorlokalet. Etter noen enkle redigeringsgrep med tekst og musikk, er den ferdige filmsnutten publisert.

Viser fram folka

– Jeg tagger både leietakeren som skal inn i disse lokalene, entreprenøren og andre samarbeidspartnere, og fylkeskommunen for å få vist fram innholdet, til så mange som mulig, forklarer Marianne Hoel Twiddy.

Vi lager helt enkle ting med mobiltelefonen. Det skal ikke være for polert. I stedet viser vi fram folka våre og forklarer hva malerfaget egentlig er.

Marianne Hoel Twiddy

Hun er ansatt som HR-ansvarlig hos Malermester Morten Skancke AS, men med ansvar for å følge opp rekrutteringsarbeidet i alle Håndverksgruppens bedrifter i Innlandet. Noe av det første hun tok tak i, var å arbeide med synlighet og profilering i sosiale medier, med et klart mål for øyet: å bidra til økt rekruttering til malerfaget og til HG, både blant ungdom og voksne.

– Vi lager helt enkle ting med mobiltelefonen. Det skal ikke være for polert. I stedet viser vi fram folka våre og forklarer hva malerfaget egentlig er, sier Twiddy.

EKSEMPEL TIL INSPIRASJON: Voksenklærling Kine Furuseth har en bakgrunn som det er viktig å fortelle om: du kan komme inn i malerfaget som voksen.

Fra konditor til maler

KLAR FOR PUBLISERING: Ikke mange minuttene etter opptak er filmsnutten klar for Instagram. Voksenklærling Kine Furuseth har en bakgrunn som det er viktig å fortelle om: du kan komme inn i malerfaget som voksen.

For Håndverksgruppen er viktig å vise fram at det er mulig å gå inn i malerfaget som voksen, og Kine Furuseth blir et eksempel på det i sosiale medier. Hun er 34 år gammel og på vei inn i malerfaget som voksenlærling fra en bakgrunn som konditor.

– Jeg opplevde at konditoryrket ble stadig mer industrialisert. Her i denne jobben er det mye mer variasjon. Jeg kan jobbe på flere ulike steder, og jeg får følge hele prosessen fra start til det ferdige resultatet, forteller hun.

At lærlingtiden også innebærer å bli eksponert på den måten, tar hun selv med stor ro.

– Jeg har jo opplevd å bli gjenkjent, og det har bare vært positivt, sier hun med et smil.

Employer branding

Employer branding, eller arbeidsgiverprofilering, er en fellesbetegnelse på de aktivitetene et selskap gjennomfører for å kommunisere hva som gjør nettopp dette selskapet til en attraktiv arbeidsplass.

Ved å bruke selskapets varemerke til å formidle ambisjoner og hvordan hver enkelt medarbeider bidrar til suksess, vil du ikke bare kunne tiltrekke deg nye talenter, men også kunne motivere de medarbeiderne du allerede har, til å trives på jobb og ønske å bli værende hos deg.

Den som skal lykkes med employer branding, må først finne ut hva som gjør deg til en unik og attraktiv arbeidsgiver, for så å kommunisere det til de menneskene du aller helst vil skal jobbe hos deg.

Men som all annen merkevarebygging, må du være forberedt på at det tar tid og krever planmessighet og systematikk.

Du må definere en målgruppe, hva som gjør din arbeidsplass til en attraktiv arbeidsgiver for akkurat denne målgruppen, og ikke minst: hva skiller deg fra konkurrentene dine.

Kilder: Teknisk Ukeblad og HRmagasinet.

Bygge merkevare som arbeidsgiver

I Håndverksgruppen (HG) – Norges største konsern innen overflatetjenester – er «employer branding» satt i system. Begrepet handler om å drive systematisk markedsføring for å få flinke folk til å ville jobbe hos deg, altså å bygge en merkevare som arbeidsgiver.

– Vi vil kommunisere at vi trenger folk, og at HG er et bra sted å jobbe. Men for oss handler det ikke bare om å rekruttere til oss selv og dekke eget behov. Vi vil også å skape interesse for selve malerfaget. Når flere får se hva faget går ut på, vil det øke rekrutteringen til hele bransjen, forklarer Ingrid Blomsnes Solheim, som er rekrutteringsansvarlig sentralt i HG.

I HGs satsing på synlighet i arbeidsmarkedet er sosiale medier det viktigste verktøyet. I regi av konsernet deles bilder, filmsnutter, tekster og historier som viser livet i bedriften og livet som maler eller gulvlegger.

– Det er en lav terskel for å lage og legge ut innhold. Dette er noe alle kan gjøre, og det behøver ikke være vanskelig. Du kommer langt med en post i uken, sier Solheim.

MARKEDSFØRE MALERFAGET: – Det handler ikke bare om å rekruttere til oss selv og dekke eget behov. Vi vil også å skape interesse for selve malerfaget, sier Ingrid Blomsnes Solheim, rekrutteringsansvarlig i Håndverksgruppen.

Høyere opp i bevisstheten

HG prøver å få de lokale bedriftene i konsernet til å være synlige og oppmuntrer også de mindre til å kaste seg utpå.

Det har prosjektleder Fredrik Berg hos Malermester Tore Werner Olsen AS i Elverum tatt til seg. Han er ivrig med mobilkameraet og har erfart at sosiale medier både er en effektiv, enkel og morsom måte å drive markedsføring på.

– Jeg bruker lite tid hver gang, men prøver heller å poste noe ofte. På den måten sørger jeg for at folk som følger oss, får opp logoen vår på topp i feeden sin så ofte som mulig. Da havner vi lenger fram i bevisstheten hos folk, sier han.

HGs markedsføring av seg selv som arbeidsgiver skal speile konsernets viktigste verdier: Seriøsitet i HMS-arbeidet, satsing på miljø og bærekraft og et seriøst, trygt og humørfylt arbeidsmiljø der ting er på stell. Unge under utdanning i videregående skole og voksne som søker seg til faget senere i livet, skal ønske seg til en HG-bedrift nettopp på grunn av de kvalitetene som vises fram i sosiale medier.

Arbeidsmiljøet må skapes – først

Men for at dette skal fungere, er det en viktig forutsetning som må være på plass, understreker Ingrid Blomsnes Solheim: Det du forteller utad om deg selv, må være sant!

– Det er viktig å ikke skape et bilde av noe du ikke er i virkeligheten. Skal bruke et godt arbeidsmiljø som argument for å tiltrekke deg nye medarbeidere, må du begynne med faktisk å skape det gode arbeidsmiljøet. Hvis ikke, tiltrekker du deg folk på feil grunnlag, og de bare slutter igjen. De du rekrutterer, må ha riktige forventninger, sier Ingrid Blomsnes Solheim.

Det er viktig å ikke skape et bilde av noe du ikke er i virkeligheten. Skal bruke et godt arbeidsmiljø som argument for å tiltrekke deg nye medarbeidere, må du begynne med faktisk å skape det gode arbeidsmiljøet.

Ingrid Blomsnes Solheim

Hun kom til HG så sent som i mars i år, og har bakgrunn fra rekrutteringsarbeid i bemanningsselskapet Manpower og HR-arbeid i Oslo Pride. Som fersk i malerbransjen har hun sett at mange allerede gjør mye godt arbeid for å rekruttere flere, men det er absolutt rom for å gjøre mer for å løse rekrutteringsutfordringene som veldig mange er opptatt av.

For å lykkes, er det viktig å tenke og arbeide langsiktig, mener Solheim:

– Vi er opptatt av å finne ut hvordan vi skal treffe ungdom fra 13 år. Dette er fremtidens arbeidstakere, og vi ønsker at flere av dem skal søke seg til bygg- og anleggsfag på videregående og videre inn mot overflateteknikk. Her er det naturlig nok ingen lineær vei fram til avkastning for HG, men vi tenker at om dammen med kandidater blir større, vil vi på sikt ikke bare få flere lærlinger og medarbeidere til oss, men flere til hele faget.

ENKLE VIRKEMIDLER: Fredrik Berg filmer greske Panagiotis Moutsko på jobb. Atheneren har slått seg ned i Elverum med samboer og barn, og bygger en framtid som faglært maler.

Se resultat av eget arbeid

HGs rekrutteringsansvarlige er ikke i tvil om hvilke budskap som treffer den innerste blinken når malerfaget vil snakke til ungdom som kan tenkes å ville søke seg til faget:

– Mange synes det er attraktivt at du kan gå rett ut i betalt jobb, uten studielån, som 19–20-åring. Det appellerer også at du ser resultater av eget arbeid med én gang i malerfaget, så å si minutt for minutt. Mange av de unge som søker seg hit, er veldig opptatt av å bygge noe, å kunne legge stolthet i å skape fine omgivelser. Det er en måte å gjøre verden til et litt bedre sted, sier hun.

At yrket er så variert og åpner så mange ulike karrieremuligheter er også et budskap som slår an, og som det er viktig å fortelle fordi mange rett og slett ikke vet om det.

– For noen ligger appellen i mest mulig effektivt produksjonsarbeid. Andre trekkes mot det håndverksfaglige i antikvarisk restaurering. Malerfaget er så sammensatt og fylt av muligheter. Er du god i denne bransjen er det ingen grense for hva du kan gjøre eller hvor langt du kan nå, sier hun.

SNUR TRENDEN: Prosjektleder Fredrik Berg og HR-ansvarlig Marianne Hoel Twiddy mener den negative trenden er snudd takket være systematisk arbeid med rekruttering, i hvert fall i Innlandet.

Trenden er snudd

I Grønnegata i Hamar sentrum ser også Fredrik Berg og Marianne Hoel Twiddy tydelige resultater av innsatsen rekrutteringsinnsatsen. De mener en negativ trend kan være snudd, i hvert fall i Innlandet.

– Når vi ansetter, setter vi som betingelse at de enten har svennebrev eller forplikter seg til å ta et. Vi er i en situasjon der vi kan stille slike krav, fordi vi faktisk kan velge og vrake blant interesserte. Dette er et resultat av systematisk arbeid med rekruttering, sier Twiddy.

Og mye av dette arbeidet har foregått gjennom økt aktivitet og synlighet i sosiale medier. Det er det mange som både ser og gleder seg over i HGs bedrifter i Innlandet, selv om det ikke var opplagt fra starten, mener Berg:

– Det var nok litt skepsis i starten. Noen mente at det var bortkastet å bruke tid og penger på dette. Men ingen tenker slik lenger

Powered by Labrador CMS