TUNGT ARBEID: Manuell håndsparkling sliter på kroppen, og HMS-hensyn er et viktig argument for å gå over til rullesparkling, mener Ragnar Nilsen.

Sparkel er tid, penger og HMS

Du kan spare både tid, penger og din egen kropp med smartere sparkling, forkynner Dalapros norske «misjonær», Ragnar Nilsen.

Publisert

Med 120 reisedøgn i året er Ragnar Nilsen fra Haugesund en omreisende emissær for svenske Dalapro, en av Europas største produsenter av ferdigblandet sparkelmasse til proffmarkedet. Eller National Key Account Manager, som det egentlig heter.

Maleren møter ham når han er innom Mal Proff på Brobekk i Oslo. Vi skal snakke om to nye produkter som på hver sin måte skal gjøre malerens arbeidshverdag både enklere og mer effektiv.

Vi er i 2024, men det er fortsatt altfor mange som fortsatt driver med håndsparkling!

Ragnar Nilsen

Men aller først må vi ta opp Nilsens hjertebarn og kjepphest, budskapet som han forkynner for profesjonelle malere ved alle anledninger land og strand rundt:

– Vi er i 2024, men det er fortsatt altfor mange som fortsatt driver med håndsparkling!

PRODUKTUTVIKLING: Nye, patentomsøkte produkter skal effektivisere og forenkle sparkeljobben, reklamerer Ragnar Nilsen, som representerer Dalapro i Norge. Ivar Kvistum

Sliter på kroppen

Det bekymrer ham av flere grunner. Den viktigste er at håndsparkling er tungt arbeid. Unødvendig tungt i mange sammenhenger, mener Nilsen, som selv har bakgrunn som faglært maler og malermester.

– Å stå med en sparkelspade hele dagen sliter på kroppen, konstaterer han og illustrerer det med å ta seg til skulderen.

Håndsparkling er dessuten mye mer tidkrevende enn rullesparkling, som ifølge Dalapro-representanten gir deg en tidsbesparelse på 20 til 30 prosent.

I Sverige og Danmark har denne metoden og sparkeltypen tatt over i mye større grad enn i Norge. Vi kommer også sakte menn sikkert etter våre skandinaviske naboer, men i fjor var fortsatt 50 prosent av salget til proffmarkedet håndsparkel.

– Det er altfor mye. Det burde bare vært 10 prosent, sier Nilsen.

Konservativ bransje

Men hvorfor er det slik? Ragnar Nilsen mener mange malere har et nokså konservativt forhold til faget sitt, kanskje særlig den eldre garde.

– De sier gjerne at de har håndsparklet i alle de år, og at det fungerer bra for dem. Så har de kanskje prøvd rullesparkling én gang og gitt opp. Da forteller jeg dem at de må gi det en dag eller tre for å lære teknikken. Har du først fått taket på det, går du aldri tilbake, sier Nilsen.

Han understreker at håndsparkling alltid vil ha en plass i malerens arsenal, særlig på mindre flater og jobber. Men rullesparkling bør bli regelen.

Og på store prosjekter vil sprøytesparkling være mest effektivt. Her anslår han at man kan spare 50-60 prosent av tiden i forhold til tradisjonelle metoder og produkter.

Dalapro

Svensk varemerke som eies av Saint-Gobain Sweden, AB Scanspac.

Selskapets ferdigblandede sparkelprodukter produseres i Sala og Glanshammar i Sverige.

Produktene finnes i alle de nordiske landene og også i store deler av Europa.

Sparer tid og penger

Det er ikke bare nye metoder som gir innsparinger når det kommer til tid, arbeidsmengde og belastning. Nye produkter skal også bidra til å effektivisere malerens arbeidshverdag. Den svenske leverandøren har nylig lansert Dalapro Edge, en håndsparkel som skal ha ekstra høy fyllevne og limende effekt. Den skal ha minimalt med innsynkning og 20-30 prosent kortere tørketid enn en tradisjonell sparkel.

– Jeg vil si det er et nisjeprodukt, som kanskje særlig er velegnet til forsikringsjobber og ikke til prosjekt, sier Nilsen.

Dalapro Lightning Maximum er derimot en ny, høytfyllende sprøytesparkel i tillegg til rullesparkel som er optimert for store prosjekter, har veldig lite innsynkning og skal kunne males med en gang etter sliping.

Lav innsynkning er en viktig egenskap i den praktiske arbeidshverdagen, sier Ragnar Nilsen, fordi:

– Det gjør at du kan klare deg med to behandlinger i stedet for tre.

Dermed blir arbeidsflyten raskere, noe som bidrar til å holde kostnadene nede.

Men sparkel-emissæren har en formaning til på lur, denne gangen om tørketid:

– Vær oppmerksom på at temperatur påvirker tørketid. Hvis du for eksempel har hatt sparkelen stående i bilen over natten og den holder fem grader, bruker den mye lenger tid på å tørke enn om produktet holder romtemperatur. Temperaturen i rommet spiller også inn, sier han.

KLIMAHENSYN: Stadig mer sparkel selges i sekk i stedet for spann. Det gir mindre emballasjebruk, og dermed mer klimavennlig produksjon, forklarer Ragnar Nilsen.

Mer klimavennlig

Dalapro har produsert sparkel i over 70 år. Men selv om dette på mange måter alltid har vært enkle naturprodukter, foregår det kontinuerlig innovasjon også på sparkelområdet.

Det handler selvsagt om egenskaper ved produktet, men også om å gjøre produksjonen, logistikken og ikke minst emballasjen mest mulig klimavennlig. Ragnar Nilsen bekrefter at bransjen blir stadig mer opptatt av å kunne vise til lavest mulige karbonavtrykk.

– Et tiltak er at vi selger stadig mer sparkel i sekker i stedet for spann. Det gir mindre avfall og mindre utslipp, sier han.

Sparklingens kunst

Som med alt annet i malerfaget, krever det øvelse og erfaring å bli en dyktig sparkler . Ragnar Nilsen har et tips på lur til lærlinger også:

– Det beste er at du må slipe det du selv har sparklet. Da lærer du av feil, for målet er jo å slipe minst mulig.

Faktisk, mener han, er god sparkling både så krevende og så grunnleggende at det er en mindre egnet oppgave for amatører enn selve malingen. Om noen vil male selv hjemme, bør de i hvert fall vurdere å få en proff til å sparkle først.

– Sparkling er en jobb for proffer og en egen kunst, konstaterer Ragnar Nilsen.

Powered by Labrador CMS