BURDE STÅTT SAMLET: Byggenæringen er allerede fragmentert og burde stått samlet fortsatt, mener BNL-direktør Nina Solli.

BNL-direktøren beklager malernes exit

Vi er tjent med å stå sammen i et sterkt og stort fellesskap, mener Nina Solli, administrerende direktør Nina Solli i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Publisert

– Veldig synd, sier Nina Solli om at Malermestrenes Landsforbund (MLF) har vedtatt å melde seg ut av Byggenæringens Landsforening (BNL).

Hun mener det vil svekke posisjonen til både malerne selv, resten av bygghåndverksfagene og hele næringen.

– Byggenæringen er tjent med en sterk organisasjon. I realiteten er vi enige i nesten alle viktige saker. Da er det mye viktigere å forene krefter og jobbe sammen for gode, stabile rammebetingelser enn bare å fokusere på de få sakene der vi ikke er enige, sier BNL-direktøren til Maleren.

Selv om det i noen saker kan være intern interessekamp mellom ulike deler av byggenæringen, mener hun alle likevel for mest igjen for å sitte rundt samme bord og snakke sammen – også de gangene man ikke klarer å bli helt enige.

Tror ikke på økt gjennomslag

MLF og Byggmesterforbundet mener de blir mer synlige og får større gjennomslag for bygghåndverksfagene utenfor BNL. Det tror ikke Solli vil skje.

– Hele byggenæringens problem er at vi er veldig fragmentert med mange organisasjoner – hele 27 ifølge en sak i Teknisk Ukeblad nylig. Det innebærer at politikerne kan velge å lytte til én organisasjon den ene dagen, en annen neste dag og til slutt gjøre som de vil uansett, sier Solli.

I kampen for gode rammebetingelser og politisk gjennomslag er størrelse av stor betydning, mener BNL-direktøren.

Politikerne kan velge å lytte til én organisasjon den ene dagen, en annen neste dag og til slutt gjøre som de vil uansett.

Nina Solli

– BNL er den tredje største landsforeningen i NHO, men i dag er selv NHO for liten til å få politisk gjennomslag alene i enkelte saker. Derfor må vi jobbe partsbasert sammen med LO i kampen for bedre rammevilkår som ivaretar klima, bærekraft og så videre.

Solli framholder at MLF ved å melde seg ut mister innflytelse over både tariffarbeidet og det partsbaserte kompetansearbeidet som er viktig for å legge til rette for lærlinger og rekruttering.

Kommer håndverkerne i møte

Samtidig erkjenner hun at bygghåndverksfagene har opplevd at de ikke har hatt en sterk nok stemme i BNL. Dette ønsker foreningen å gjøre noe med.

– Vi rekrutterer en egen fagperson som skal arbeide politisk med saker som er viktige for bygghåndverksfagene. Og vi har etablert BNL Håndverk som et særlig tilbud til bygghåndverksbedrifter som fremdeles ønsker å være medlemmer i NHO, forteller Solli.

Hun kan ikke svare på om et slikt grep tidligere ville hindret utmeldingene, men minner om at to års pandemi også har gjort det vanskelig å følge opp uro i organisasjonen.

– Jeg vil uansett ønske MLF og Byggmesterforbundet hjertelig velkommen tilbake om de skulle ønske det på et senere tidspunkt, sier administrerende direktør Nina Solli i BNL.

Powered by Labrador CMS