INNLEIE: – Vi tror innleie fra bemanningsselskaper har gått utover produktiviteten og effektiviteten på norske byggeplasser, sier regionleder Tore Buer i Håndverksgruppen.
INNLEIE: – Vi tror innleie fra bemanningsselskaper har gått utover produktiviteten og effektiviteten på norske byggeplasser, sier regionleder Tore Buer i Håndverksgruppen.

– Et steg i riktig retning

Rekruttering og HMS er to områder som ifølge Tore Buer rammes ved innleie fra bemanningsselskaper. Han og Håndverksgruppen hilser forslaget om innleieforbud velkommen i en bransje som trenger flere faglærte medarbeidere.

Publisert

– Vi mener at det kan være et steg i riktig retning, sier regionleder Tore Buer i Håndverksgruppen, og utdyper at det er flere forhold som gjør at de mener dette:

– En rekke undersøkelser har dokumentert at innleide arbeidstakere får vesentlig dårligere lønn og er mer utsatt for skader og sosial dumping. Ergo anses innleie gjennom bemanningsforetak som en særdeles ineffektiv og lite bærekraftig næringskultur.

– Innleie fra bemanningsselskaper har gått utover produktiviteten og effektiviteten på norske byggeplasser. Det har blitt en hvilepute for enkelte bedrifter at man kan leie i stedet for å ha fast ansatte medarbeidere, slår han fast.

De tror heller ikke bemanningsselskapene har bidratt til høyere rekruttering til faget.

– Det er ikke kompetansehevende. De fleste av de som blir leid inn er ufaglærte ressurser. Og vi ser at de ofte forblir ufaglærte, ettersom ingen tar ansvar for å lære dem opp.

Mangelfull HMS-opplæring

De hører også fra lokale og regionale verneombud på byggeplasser om flere RUH’er (rapporter om uønskede hendelser) knyttet til prosjekter hvor andelen av innleide fra bemanningsselskaper er stor.

– Man setter kanskje sikkerheten til seg selv og andre i fare. Opplæringen de får innenfor HMS er ofte dårligere enn for medarbeidere ansatt i produksjonsbedrifter, sier han og legger til at utleiebedrifter selvfølgelig sine fordeler også. Kanskje ansatte der for eksempel kan få mulighet til større fleksibilitet enn i et ansatt forhold, og slik får muligheten til å prøve ut nye fagområder uten å forplikte seg for mye.

– Bedrifter som bevisst har misbrukt innleieregelverket har i praksis kun risikert å måtte ansette «løsarbeidere» og ingen foretaksstraff. I lys av dette burde høringsforslaget om innleieforbud inneholdt forslag til sanksjoner også.

Buer er videre opptatt av at det kanskje bør gjennomføres flere tiltak for bransjen. Blant annet forhøyet minstekravet til aksjekapital, som i dag ligger på 30 000 kroner.

– Samt at man forbyr alt som har med kontant betaling, og får på plass et rotfradrag for rehabilitering av bygg. Det er mange tiltak som kanskje burde vært gjort samtidig som man får på plass et eventuelt innleieforbud, sier han.

Flest useriøse i privatmarkedet

– Opplever dere mye useriøsitet i malerbransjen?

– Nei, det har vært en helt klar trend de siste årene at mye riktig har blitt gjort. Hvor Økokrim, Arbeidstilsynet og bransjeforbundene har samarbeidet om en rekke tiltak for å luke ut useriøse aktører. StartBang – HMSREG, samt aktører som Fair Play Bygg og Uropatruljen har vært gode bidragsytere sammen med seriøse produksjonsbedrifter for en mer bærekraftig næring, sier Buer, og påpeker at det i privatmarkedet ikke er den kontrollen man skulle ønske på hva som leies inn. Her må forbrukeren ta ansvar med å ta en grundig sjekk av bedriften man velger å benytte.

– Det er for eksempel bedrifter som aldri tar ansvar for opplæring av lærlinger, sier han.

Buer mener også at en stimulans med økt lærlingetilskudd burde vært en vei å gå for å få bedrifter til å ta ansvar for opplæringen.

– Og for å få opp statusen til en faglært håndverker. Håndverkeren blir ofte bare sammenlignet med en ufaglært.

Han påpeker videre at jevnt over er rekrutteringen til spesielt malerbransjen lav. Bare i Håndverksgruppen trenger de i Norge cirka 200 nye medarbeidere hvert år fremover.

– Det er ikke lett. Vi har masse flotte bygninger i Norge som skal tas vare på, da må vi ha kompetente faglærte medarbeidere for å verne om de verdiene.

Powered by Labrador CMS