INGEN HMS-KORT: Malererfirmaet kunne verken vise HMS-kort eller dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår.

Malerfirma stanset for manglende HMS-kort

Ingen av malerne hadde gyldig HMS-kort å vise fram til inspektørene fra A-krimsenteret i Trondheim som kom på uanmeldt tilsyn. Det endte med Arbeidstilsynet vedtok å stanse hele virksomheten.

Publisert Sist oppdatert

Det var i slutten av september i fjor at Arbeidstilsynets inspektør, sammen med Skatteetaten og Nav troppet uanmeldt opp ved et leilighets- og næringsbygg i Trondheim kommune, der tre arbeidstakere var i sving med å bytte råtten kledning og male trefasaden.

Bedriften som oppgir å drive med «malerarbeid», er organisert som et enkelpersonforetak av en 37 år gammel mann fra Oslo. Foretaket ble registret så sent som i juni i fjor.

Arbeidslivskriminalitet

Tilsynet var i regi av A-krimsenteret i Trondheim, der etatene samarbeider om å  forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Ifølge opplysninger som Maleren har innhentet hos Arbeidstilsynet, skjedde tilsynet på bakgrunn av et tips. Alle de tre etatene fant mangler på sine felt.

På adressen traff inspektørene tre arbeidstakere i malervirksomheten. Ingen av dem kunne framvise gyldig HMS-kort da inspektørene ba om det.

Innehaveren av virksomheten skal ifølge tilsynsrapporten ha kommet med en forklaring om at søknadene om HMS-kort skal ha blitt avvist på grunn av problemer med bilder, uten at det framgår av tilsynsrapporten hva slags problemer det er snakk om.

Mange mangler

HMS-kort var ikke den eneste mangelen som ble avdekket under inspeksjonen. Verken arbeidsavtaler, lønnsslipper, timelister eller bankutskrifter som viser at lønn er utbetalt til arbeidstakerens konto, var mulig å oppdrive.

Arbeidstilsynet skrev samme dag brev til malerforetaket med krav om opplysninger og varsel om pålegg på HMS-kort.

Først to uker etter – da Arbeidstilsynet varslet tvangsmulkt – kom det et svar.

Men det inneholdt langt fra det Arbeidstilsynet hadde bedt om. Innehaveren sendte bare over kopi to lønnsslipper for den ene av arbeidstakerne.

I tillegg forsikret innehaveren at HMS-kort skulle bestilles «snarest», og han ba om ny frist.

Sluttet å svare

Det var ikke aktuelt å gi noen utsettelse: «Virksomheten burde bestilt HMS-kort på et mye tidligere tidspunkt», skriver Arbeidstilsynet i saksdokumenter som Maleren har fått innsyn i.

Men i stedet for at foretaket imøtekom Arbeidstilsynets pålegg og varsler, forsvant malerfirmaet fra radaren.

«Etter dette har vi ikke lyktes med å oppnå kontakt med virksomheten, virksomheten har ikke åpnet brev fra oss, og heller ikke svart på telefon når vi har ringt», skriver Arbeidstilsynet i oppsummeringen av tilsynet.

Stanset virksomheten

Men selv om innehaveren av malerforetaket hadde sluttet å svare på Arbeidstilsynets henvendelser, fortsatte saken å rulle. I desember i fjor vedtok Arbeidstilsynet å stanse hele aktiviteten i virksomheten. Stansen trådte i kraft i januar i år.

Innehaveren må også betale en tvangsmulkt til Statens innkrevingssentral.

Ifølge Arbeidstilsynet innebærer stans-vedtaket at enkeltpersonforetaket ikke har anledning til å utføre noe maler- eller snekkerarbeid noe sted i Norge før stansen er opphevet. Det eneste foretaket har anledning til, er å utføre administrativt arbeid for å oppfylle påleggene som er gitt.

Om malerfirmaet blir påtruffet av inspektører på en byggeplass noe sted i landet før pålegget er etterkommet og stansvedtaket opphevet, vil det føre til overtredelssgebyr eller politianmeldelse.

Powered by Labrador CMS