UTMELDT: Hans Kristian Meling er formann i Norske Murmestres Landsforening. På en ekstraordinær generalforsamling ble det vedtatt å melde seg ut av NHO Byggenæringen.

Murmesterne ut av NHO Byggenæringen: – Begeret var fullt

Med overveldende flertall besluttet Norske Murmestres Landsforening å melde seg ut av NHO Byggenæringen. Malermesterne ønsker dem velkommen inn i Bygghåndverk Norge.

Publisert

Det var på en ekstraordinær generalforsamling 25. januar at Norske Murmestres Landsforening (NML) vedtok å melde seg ut av NHO Byggenæringen, det som fram til årsskiftet het Byggenæringens Landsforening (BNL).

På dagsorden sto bare to saker: Utmelding av NHO Byggenæringen og opphevelse av gjensidighetsbestemmelsen i NMLs vedtekter, slik at medlemsbedriftene står fritt til å vurdere sitt eget NHO-medlemskap.

Begge vedtakene ble fattet mot én stemme, og hele møtet ble unnagjort på 20 minutter.

Kokte over

Formann Hans Kristian Meling forklarer at beslutningen handler om interessemotsetninger mellom NML og en bransjeorganisasjon der de store entreprenørselskapene dominerer og legger de fleste premissene.

– I mange tilfeller ser vi at våre interesser ikke vinner frem. Og etter at Byggmesterforbundet og Malermestrenes Landsforbund (MLF) gikk ut, er håndverksbransjens stilling i NHO Byggenæringen ytterligere svekket, sier Meling til Maleren.

Selv om frustrasjonen har bygget seg over tid, er det likevel en enkeltsak som fikk begeret til å flyte over for murerne, og som førte til at det ble innkalt til en ekstraordinær generalforsamling:

– Vi ble bedt om å trekke vår egen høringsuttalelse til saken om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Da kokte det over, sier Meling.

Her går NML inn for å stille strengere krav til å lærlinger enn hva NHO Byggenæringen går inn for.

NHO Byggenæringen bestrider denne framstillingen. Se deres kommentarer lenger ned i saken.

Det ligger jo i kortene at mange av våre medlemmer vil inn sammen med byggmesterne og malerne. Det er der vi hører hjemme.

Hans Kristian Meling

Fortsatt ikke verdsatt

Det er ikke første gang murmestrene vurderer å gå ut av NHO Byggenæringen. Sist var for halvannet år siden, omtrent samtidig med at MLF meldte seg ut.

Den gangen endte det med et knapt flertall for å bli værende, under tvil. NHO Byggenæringen ble gitt muligheten til å bevise at de ville ta til seg kritikken og komme bygghåndverksfagene i møte. Den muligheten har ikke organisasjonen grepet, selv om man har oppdrettet en egen gruppe for håndverksbedrifter, mener Hans Kristian Meling.

– De små og mellomstore blir fortsatt ikke verdsatt nok, sier han.

Utreder BHN-tilslutning

Om NML skal slutte seg til MLF og Byggmesterforbundet i den nye bransjeorganisasjonen Bygghåndverk Norge (BHN) blir ikke bestemt før på den ordinære generalforsamlingen i juni.

– Styret må først utrede alternativene vi har. Men det ligger jo i kortene at mange av våre medlemmer vil inn sammen med byggmesterne og malerne. Det er der vi hører hjemme, konstaterer Hans Kristian Meling.

VELKOMMEN: Administrerende direktør Stein Hesstvedt i Malermestrenes Landsforbund håper snart å få selskap av murmesterne i Bygghåndverk Norge.

Malerne vil ha murerne på laget

Malermesterne er klare til å ønske murmesterne hjertelig velkommen inn i fellesskapet i BHN.

– At NML velger å gå ut av NHO Byggenæringen og sannsynligvis søker sammen med oss, er et tydelig signal om at Bygghåndverk Norge har en misjon. Med murmesterne på laget blir BHN mer komplett. Det er ingen tvil om at malermesterne, byggmesterne og murmesterne hører naturlig sammen, sier administrerende direktør Stein Hesstvedt i Malermestrenes Landsforbund (MLF).

Han understreker at NML må få gjennomføre den prosessen organisasjonen mener er nødvendig for å finne sin plass etter utmeldingen.

– Vi hadde jo også håpet å få dem med for halvannet år siden, da vi meldte oss ut av NHO Byggenæringen, sier Hesstvedt.

NHO Byggenæringen: – Vi må stå sammen for å få gjennomslag

Administrerende direktør Nina Solli i NHO Byggenæringen hevder at murmesterne har vist lite interesse for å samarbeide om felles politikk de siste to årene.

 – Vi synes naturligvis det er trist at NML valgte å gå ut av fellesskapet i NHO Byggenæringen, skriver administrerende direktør Nina Solli i en e-post til Maleren.

Hun er samtidig sterkt uenig i at det eksisterer en interessemotsetning mellom store entreprenører og mindre bygghåndverkere, og at det er vanskelig for de sistnevnte å komme til orde og fremme sine perspektiver i organisasjonen.

– Dette er påstander uten fakta. Det er ikke min opplevelse når jeg hører diskusjonene i styret. Det er heller det motsatte som skjer. Entreprenørene er svært opptatt av å finne løsninger, skriver hun, og viser til at håndverkere i BNL-styret støtter denne oppfatningen.

ADVARER MOT OPPSPLITTING: Nina Solli er administrerende direktør i NHO Byggenæringen.

Lite interesse for samarbeid

Maleren spør Solli hva NHO Byggenæringen har gjort for å møte murmesternes forventinger om å bli lyttet mer til, etter at de besluttet å bli værende for snaut to år siden. Hun svarer:

– Vår oppfatning at det siden den gang har vært krefter som har ønsket en omkamp, og som har jobbet for dette i lengre tid. Derfor har det vært vanskelig å få NML med på å snekre god politikk, som kan gi gode rammebetingelser for håndverksbransjene, og som kan ha mulighet for gjennomslag. Dessverre.

Hun viser til at NHO Byggenæringen er en paraplyorganisasjon som er avhengig av godt samarbeid mellom bransjene for å fremme saker som er viktig for hele næringen.

– Etter forrige landsmøte har det vært liten interesse for dette samarbeidet fra NML, skriver hun.

Dersom alle bransjene i BNL med medlemmer blir enige, kan vi sammen jobbe for å få gjennomslag, da har vi kraft.

Nina Solli

Ønsket felles kompromiss

Nina Solli avviser også at Norske Murmestres Landsforening ble hindret i å levere en egen høringsuttalelse om lærlingkrav. Men hun medgir at foreningen ble anmodet om trekke den, for heller å stille seg bak et felles kompromiss som kunne få politisk gjennomslag.

– Dersom alle bransjene i BNL med medlemmer blir enige, kan vi sammen jobbe for å få gjennomslag, da har vi kraft. Dersom alle sender egen høring, med sprikende syn, gir vi i praksis bort muligheten til å velge løsning til politikerne. De kan da gjøre som de vil, velge ett av forslagene, og vi er sjakk matt. Vi tror ikke det er en god løsning, skriver hun.

Kompromisset i lærlingsaken handlet om å finne en løsning som lar seg realisere innenfor en tidshorisont, forklarer hun.

– Dette kompromisset innebar at entreprenørene strakk seg, og alle håndverksbransjene strakk seg, så langt de kunne, skriver hun, og beklager at NML trakk seg fra kompromissarbeidet.

Gjennomslag viktigere enn oppslag

Solli mener politisk gjennomslag forutsetter at man står sammen og snakker med én stemme. Hun advarer mot fragmentering og oppsplitting.

– Dette handler om å få til gode politiske rammebetingelser, ikke om å skrive egne høringer, eller å få medieoppslag. Det handler om gjennomslag fremfor oppslag, skriver hun.

Nina Solli ber alle aktører legge bort profesjonskampen og ønsker at både byggmestere, malermestere og murmestere kommer tilbake til NHO Byggenæringen.

Powered by Labrador CMS