VIL IKKE SPEKULERE: Jotuns kommunikasjonssjef Henrik Sandvik kan ikke si når prisene på maling går ned igjen.

Jotun: Høyst usikre utsikter

Malingsprodusentene har lagt bak seg en periode med kraftig økning i råvareprisene. Jotun håper toppen er nådd.

Publisert Sist oppdatert

Globalt økte prisene på råvarer til malingsindustrien med mer enn 60 prosent i 2021, og økningen fortsatte inn i 2022. Det skrev Jotun i en kvartalsrapport som ble lagt fram i juli. Der mente konsernet også å se et tegn til at toppen kunne være nådd.

– Det er riktig at råvareprisene har flatet ut til en viss grad siden juli 2022 med bakgrunn i noe svakere etterspørsel. Med bakgrunn i den pågående krigen i Ukraina og den vedvarende usikkerheten knyttet til energitilgang – og påfølgende høye drifts- og produksjonskostnader for alle våre europeiske leverandører – er likevel utsiktene til eventuell bedring av kostnadsbildet høyst usikker fremover, skriver kommunikasjonssjef Henrik Sandvik i Jotun i en e-post til Maleren.

Det er mye usikkerhet rundt oss og svært vanskelig å spå hvordan markedet vil utvikle seg videre.

Henrik Sandvik

Mye usikkerhet

– Hvor mye har prisene på Jotuns produkter til det norske markedet steget så langt i 2022, eventuelt det siste kalenderåret?

– Jotun økte prisene på produkter for det norske markedet i april og oktober inneværende år. Prisøkningene var på et slikt nivå at våre økte innkjøpskostnader i samme periode ble dekket, svarer Henrik Sandvik, uten å tallfeste prisøkningen i svaret.

– Skal prisene på maling videre opp?

– Det avhenger av videre utvikling på kostnadsdrivere og innsatsfaktorer. Det er ikke bare råvareprisene som har steget. Det er generelt høy inflasjon i samfunnet rundt oss, blant annet er energiprisene på et høyt nivå. Det er mye usikkerhet rundt oss og svært vanskelig å spå hvordan markedet vil utvikle seg videre.

Krigen i Ukraina

– Hva skal til for at prisene faller igjen?

– Krigen i Ukraina, den globale energikrisen, usikkerheten rundt fremtidig inflasjon og utfordringene i logistikkjedene verden over er eksempler på store drivere som preger industrien for tiden. Med så mye usikkerhet på flere fronter, ønsker vi ikke å spekulere om fremtiden, svarer Henrik Sandvik i Jotun.

6.oktober la Jotun fram sin rapport for årets første og andre tertial. Her rapporterer selskapet om både økt omsetning og driftsresultat så langt i år. Men marginene ble utfordret nettopp av høye råvarepriser og betydelig uro i verden.

– Krigen i Ukraina påvirker råvaremarkedet skaper en energikrise i Europa. I tillegg er det vedvarende utfordringer i de globale forsyningslinjene, uttalte konsernsjef Morten Fon i rapporten.

AkzoNobel: 22 prosent høyere priser

Verdens største malingsprodusent, nederlandske AkzoNobel, oppgir å ha økt prisene med 13 prosent i tredje kvartal i 2022, sammenliknet med samme periode i 2021.

Og i løpet av de siste to årene har prisene på selskapets varer steget med til sammen 22 prosent.

AkzoNobel står bak blant annet varemerkene Nordsjö og Nordsjö Professional.

Årsaken til prisveksten oppgis å være høyere råvarepriser og andre variable kostnader.

Dette kommer fram i selskapets resultatrapport for tredje kvartal, som ble publisert 20. oktober.

– Vi fortsetter å oppveie virkningene av høyere kostnader til råvarer og transport med å sette opp prisene våre, uttaler konsernsjef Thierry Vanlancker.

Han tror heller ikke det roer seg med det første.

– Den makroøkonomiske turbulensen forventes å fortsette inn i neste år, uttaler han.

Danske Flügger rapporter også om kostnadspress knyttet til råvarer, energi og transport i sin siste delårsrapport.

– Dette har det ikke vært mulig å overføre til salgsprisene, og det forventes derfor å påvirke våre marginer negativt de neste par kvartalene, medgir administrerende direktør Sune Schnack i en kunngjøring.

Powered by Labrador CMS