LÆRERIKT: Tilbakemeldingene fra lærlingene som deltok på perfeksjoneringskurset er at de lærte mye. På bilde er det Albert og Vilde, som har valgt ulik plassering for utsparing.

Perfeksjoneringskurs for lærlinger

Håndverksgruppens tre malerselskaper i Trondheim har hatt en ukes perfeksjoneringskurs for lærlingene sine.

Publisert

De tre bedriftene Sverresborg Malerservice, Rosenborg Malerteam og Malermester Sture Brækstad, hyret inn Marius Tønnesen, Leder for Prøvenemnda i søndre del av Trøndelag, Marius Rønning i Jotun, og maler Thea Marie Rubbestad til å holde perfeksjoneringskurs for lærlingene sine.

MALER: Her maler Even andre strøket på speil og fris.

Sikre at de er forberedt

Sju lærlinger deltok på kurset som foregikk 9.– 13. mai i Trondheim.

– Tanken bak var at vi har lærlinger som skal opp til svenneprøven rett etter sommeren, og ønsket å sikre at de faktisk har den kunnskapen de skal ha for å klare å bestå svenneprøven, sier malermester Kamilla Opdal i Rosenborg Malerteam, og legger til at Opplæringskontoret holder et lignende kurs årlig, men i år hadde de ikke fått med lærlingene på dette.

Ifølge Opdal er trefyllingsdør-oppgaven det vanskeligste elementet på svenneprøven for deres lærlinger.

– Det er ikke slikt arbeid de gjør daglig. Så de må trene på det først, sier hun.

Lærerikt og sosialt

På kurset bisto Marius Tønnesen med det teoretiske, Rønning i Jotun med det produktrelaterte og Thea fungerte som instruktør og veileder på det praktiske.

– Vi satte av en uke hvor vi varierte mellom teori og det praktiske arbeidet med døra. Lærlingene fikk vite hva som kommer til å bli vektlagt på svenneprøven, også når det gjelder produksjonsteori. Det er for eksempel ikke alle lærlinger som har hørt noe om Norsk Standard, forteller Opdal.

– Det ble et veldig artig kurs for både oss og lærlingene våre.

PÅ KURS: Mens de ventet på tørken tok lærlingene turen til Mal Proff på Tunga hvor det var leverandørmesse og matservering. Bak fra venstre: Thea, Marius Rønning fra Jotun, Vilde, Sofie, Tesfalidiet, Kevin og Simon. Foran fra venstre: Albert og Even.

Tilbakemeldingene de har fått fra lærlingene er at de hadde mye nytte av kurset. I tillegg at det var gøy og sosialt, et morsomt avbrekk fra arbeidshverdagen.

– Det var fint å kunne samle lærlingene fra de ulike bedriftene som er under samme selskap. Og å få kjennskap på tvers av bedrifter, sier Opdal, og påpeker at de håper at dette skal bli en årlig greie de skal få gjennomført.

– Vi har lært litt om hva som funker bra og hva som kanskje bør endres til neste gang for å få det enda bedre.

Selvstendig lærebedrift

HG’s tre selskaper i Trondheim er i en prosess med å få godkjent sine søknader av Trøndelag fylkeskommune om å bli selvstendige lærebedrifter. De ønsker å jobbe med å få enda større fokus på lærlingene, hvilken oppfølging de trenger og har krav på.

– Det har gått litt på autopilot de siste årene så nå ønsker vi å gå mer grundig til verks i oppfølgingen av lærlingene. Vi må ha kunnskap om deres styrker og svakheter, for å kunne tilpasse opplæringen til den enkelte lærling, og sørge for at de får opplæring i henhold til fagplanen. Målet er at de skal være godt rustet den dagen de skal gå opp til svenneprøven.

Powered by Labrador CMS