PÅ HØRING: Forslaget om skjerpede regler for innleie fra bemanningsselskaper på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold er nå sendt på høring
PÅ HØRING: Forslaget om skjerpede regler for innleie fra bemanningsselskaper på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold er nå sendt på høring

Vil skjerpe innleie-reglene

Regjeringen anbefaler et forbud mot innleie fra bemanningsselskaper på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Publisert
SERIØSITET: – Dette vil styrke det seriøse, ordna arbeidslivet som vi vil skal kjennetegne Norge, sier Hadia Tajik (Ap).
SERIØSITET: – Dette vil styrke det seriøse, ordna arbeidslivet som vi vil skal kjennetegne Norge, sier Hadia Tajik (Ap).

– Målet er et trygt arbeidsliv. Vi vil sørge for at arbeidsfolk får mer makt over hverdagen sin. Det gir oss et samfunn som er mer produktivt, mer konkurransedyktig og hvor det blir investert mer i de ansatte sin kompetanse, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik i en pressemelding.

Regjeringen mener at bruk av innleie fra bemanningsforetak i utgangspunktet avgrenses til vikartilfeller.

– Ut over dette bør innleie fra bemanningsforetak forbeholdes virksomhetene som er bundet av tariffavtaler på høyt nivå, og gjøres etter avtale med tillitsvalgte. Innleie mellom produksjonsbedrifter vil være regulert som før, presiseres det videre i meldingen.

Foreslåtte innstramminger

I hovedsak peker regjeringen på følgende innstramminger i reglene om innleie:

· Forskriftsfestet forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold

· Oppheve adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter

· Gi innleide flere rettigheter, som for eksempel utvide retten til å bli fast ansatt etter en viss tid som innleid til å gjelde flere tilfeller, og korte ned tiden før rettigheten inntreffer

· Innfører en godkjenningsordning som kvitter oss med de bemanningsforetakene som driver useriøst

· Tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise. Innstramminger av innleieregelverket kan innebære økt risiko for omgåelser der innleie betegnes som entreprise eller bemanningsentreprise, og loven bør derfor tydeliggjøres

Sendt på høring

Det inviteres også til å vurdere andre tiltak som vil begrense adgangen til bruk av innleie.

– Dette vil styrke det seriøse, ordna arbeidslivet som vi vil skal kjennetegne Norge. Dette vil også gjøre det lettere å rekruttere flere av våre egne ungdommer til disse fagene, fordi trygge jobber er mer attraktive, sier Tajik.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nå sendt forslaget om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak på alminnelig høring med høringsfrist 19. april.

Powered by Labrador CMS