STORTINGET: F.v. Stein Hesstvedt i MLF, Jørgen Leegaard i BNL og Jens Erik Solberg i Oslo Malermesterlaug var i møte med SPs Per Olaf Lundteigen for å diskutere kompetanse i håndverksbransjen forrige fredag.
STORTINGET: F.v. Stein Hesstvedt i MLF, Jørgen Leegaard i BNL og Jens Erik Solberg i Oslo Malermesterlaug var i møte med SPs Per Olaf Lundteigen for å diskutere kompetanse i håndverksbransjen forrige fredag.

Etterlyser kompetansekrav i håndverksbedrifter

Kompetanse i håndverksbedrifter var temaet da representanter fra Oslo Malermesterlaug, MLF og BNL møtte Senterparti-politiker Per Olaf Lundteigen i Stortinget forrige uke. – Kompetanse er en forutsetning for god drift i håndverksnæringen, sier Stein Hesstvedt i MLF.

Publisert

Møtet kom i stand etter at Oslo Malermesterlaug la fram en del forslag under MLF sitt Representantskapsmøte i Sandefjord tidligere i høst.

– De la blant annet fram forslag om at det bør være krav å ha fag- eller svennebrev for å etablere håndverksbedrifter, sier Stein Hesstvedt, administrerende direktør i MLF.

Sammen med Jens Erik Solberg, Oldermann i Oslo Malermesterlaug, og Jørgen Leegaard, Samfunnspolitisk direktør i BNL, møtte han stortingsrepresentant fra SP, Per Olaf Lundteigen fra Buskerud, for å diskutere dette.

Spesielt viktig for malerbransjen

Forslagene kan knyttes opp mot tiltakene som ble foreslått i rapporten «Enkelt å være seriøs», som var et resultat av Byggenæringens innspill til daværende regjering. MLF spilte dette inn til Byggkvalitetutvalgets utredning, hvor det ble vurdert hvilke tiltak som kan sikre forsvarlig byggkvalitet, og dermed sikre – Kompetanse, kontroll og seriøsitet i byggenæringen.

– Hovedbudskapet nå er å stille krav til kompetanse i håndverksbedrifter. Særlig gjelder dette vår bransje, som ikke har krav til søknadsplikt i Sentral godkjenning, bortsett fra bygningsvern, sier Hesstvedt.

Flere krav

Møtet med Lundteigen i Stortinget forrige fredag varte i 1,5 time.

– Han var lydhør, og ser viktigheten av å knytte kompetanse sterkere inn i malerfaget og håndverksbransjen. Det var et positivt møte, slår Hesstvedt fast.

Et av de andre forslagene som ble fremmet var å få mesterkvalifikasjoner inn som et av utvelgelses kriteriene i forhold til offentlige innkjøp.

– Når offentlige bestillere innhenter tilbud på håndverkstjenester bør dette kunne være et krav, sier Hesstvedt, og legger til:

– Aksjekapitalen må heves til minimum 100 000 kroner, når det skal opprettes et AS i håndverksnæringen.

Powered by Labrador CMS