PÅ PLASSEN: – Når du rehabiliterer eldre boliger med takoppløft og påbygg, blir det mye skjæring og tilpasninger på plassen, sier byggmester Rune Dyb (til venstre) og arkitekt Christian Goja Brenden.
PÅ PLASSEN: – Når du rehabiliterer eldre boliger med takoppløft og påbygg, blir det mye skjæring og tilpasninger på plassen, sier byggmester Rune Dyb (til venstre) og arkitekt Christian Goja Brenden.

Her går grensa for precut og prefab

– Dette prosjektet viser kanskje hvor grensa går for bruk av precut og prefabrikkering, sier byggmester Rune Dyb og arkitekt Christian Goja Brenden.

Publisert

Som de fleste i byggebransjen er de to blitt storbrukere av precut. Stadig flere hus bygges av tre ferdig kappet på fabrikk og tilpasset bygget. Men til rehabiliteringen av en villa på Ris i Oslo ble precut valgt bort.

Krumt og komplisert

Den staselige boligen påbygges med en ekstra etasje og et løftet tak med uvanlig geometri.

KOMPLISERT: Det nye taket krummer seg og har en spennende geometri.
KOMPLISERT: Det nye taket krummer seg og har en spennende geometri.

– Påbygg og nye etasjer har vi bygget med precut før. Men her må jeg ha full kontroll på hver millimeter av hver eneste takbjelke. Nå ble det ferdige Kerto-bjelker fra Moelven som jeg så skjærer ferdig selv, sier byggmester Dyb.

Han har tilpasset treverket til den nye stålkonstruksjonen og brukte flere dager på å forstå hvordan det unike taket måtte løses.

– Til slike rehabiliteringer vil nok de fleste precutfabrikkene takke nei. Jeg hørte med Byggmanns fabrikk, som prøvde seg på et lignende prosjekt uten å lykkes. For at precut skal forenkle byggeprosessen, trengs det jo helt nøyaktige mål på forhånd, fastslår Dyb.

Unngår feil

Christian Goja Brenden i QDP Arkitekter har tegnet taket og påbygget.

– Vi bruker ofte prefab og elementer i boligene våre. Da unngår vi mange av feilene på toleranser, bruker mindre materialer og korter ned byggetiden, forklarer Brenden.

Arkitekten laget en modell for materialbruken på dette prosjektet.

– Der traff du bra. Vi har igjen en halv takbjelke, som nå blir til klosser og andre smådeler, sier byggmester Dyb.

BIM og samspill

Enten det brukes precut eller plassbygget tre, så lager arkitekt Brenden bygningsinformasjonsmodeller (BIM) til alle byggene sine.

– BIM og modellering handler om å få alle i prosjektet til å forstå bygget. Ofte 3D-printer vi modeller slik at kunden og fagene får studert konstruksjonen fysisk, sier Brenden.

– I tillegg deler jeg modellen via et visningsprogram som alle kan se på nettleseren sin. Fra mobilen kan Rune gå inn i formene og se alle tegningene han trenger.

De har hatt mange byggemøter om kompliserte hjørner og justeringer av bjelkene underveis.

– Jeg er en byggende arkitekt og drar ut på byggeplassen. Samtidig er det ofte mer effektivt at vi møtes på Teams og sammen ser over modellene i 3D. På spesielle jobber som dette må vi hele tiden være oppdaterte for å unngå feil, sier Brenden.

Dårlig grunnlag

Arkitekten skjønner ikke at noen prefabrikkerer til prosjekter uten BIM-verktøy.

– Jeg ser mange som produserer med bare søknadstegningene som grunnlag. Da kan det bli tøft å få alt til å stemme, og vi ser at det ofte gjøres feil i høydene. Da øker byggetiden igjen fordi de må rette opp feilene, sier arkitekt Brenden.

Når QDP tegner hus som skal prefabrikkeres, koordineres løsninger og dimensjoner med utførende håndverker. I god tid før bestilling.

– Typisk er det et møte som tar tre–fire timer. Slik sikrer vi at alt stemmer fra start. Det vil alltid oppstå noen feil i det virkelige liv, ute på byggeplassen. Men vi unngår store feil og forsinkelser, forklarer Brenden.

Savner prefab-fordel

Han savner en annen fordel med prefabrikkering på dette prosjektet.

– Med prefab får du inn store bygningsdeler som trapper tidlig. Her må vi vente og se hvordan oppbygningen blir før vi har eksakte mål og kan bestille trappene. Som det er minst ti ukers bestillingstid på.

Brenden og Dyb planlegger andre – prefabrikkerte – prosjekter fremover.

– Godt samarbeid og kommunikasjon er blitt avgjørende for å løse dette kompliserte prosjektet. Enten du prefabrikkerer eller bygger på stedet, må du ha fagfolk som bryr seg for å lykkes, sier byggmester Dyb og arkitekt Brenden.

Powered by Labrador CMS