VR-BRILLER: På Representantskapsmøtet til Malermestrenes Landsforbund i Sandefjord i fjor fikk laugslederne demonstrert hvordan VR-briller kan brukes til å trene på sprøytemaling.
VR-BRILLER: På Representantskapsmøtet til Malermestrenes Landsforbund i Sandefjord i fjor fikk laugslederne demonstrert hvordan VR-briller kan brukes til å trene på sprøytemaling.

Virtuell maletrening

Maleren kan trene på å sandblåse, sprøytemale eller male med pensel – ved hjelp av VR-briller og en simulator.

Publisert

For litt over fire år siden begynte Akzo Nobel å utvikle systemet Green Training. Det er en virtual reality-simulator som kan brukes til å trene på ulike male- og sandblåsingsteknikker.

– I utviklingen har vi fått feedback fra alle de store oljeselskapene i Norge, forteller salgssjef Arild Larsen.

Fokus på HMS

VR-brillene kan brukes til å trene og sertifisere folk. Systemet består av en laptop, VR-briller, høretelefoner og en konsoll. I malersammenheng vil det si enten en sprøytepistol eller en blåseslange med dyse, avhengig av hva du skal gjøre.

Simulatoren er ideell for trening av grunnleggende ferdigheter, men den egner seg også til testing og fintuning for mer erfarne malere. Systemet sørger også for fokus på korrekt verneutstyr, eller «PPE» (Personal Protective Equipment), forklarer Larsen.

– Før du starter en operasjon, må du velge riktig verneutstyr. Alle malingene er for eksempel ikke like helsebringende. Det er viktig å beskytte seg med riktig verneutstyr, sier Larsen og legger til at ikke minst i offshorenæringen er det et veldig fokus på HMS.

Hele byggeindustrien

VR-opplegget til Akzo Nobel har foreløpig stort sett blitt tatt i bruk av industrimalere. Men leverandøren holder nå på med et prosjekt som retter seg mot byggebransjen.

– Tanken er at hele byggeindustrien skal kunne ta det i bruk etter hvert. At store kontraktører og malermestre kan bruke det som en del av en kombinert teoretisk og praktisk opplæring, forklarer Larsen.

Malermestrenes Landsforbund skal låne utstyret på en utdanningsmesse nå i vår.

– Vi kommer til å lage et mer forenklet opplegg til malerne, ettersom bruksområdet ikke er like omfattende, sier han.

To skoler i landet utdanner industrimalere, og begge kommer snart til å ta i bruk dette utstyret.

– På industrimalerlinjen ved Bodø videregående skole kommer de til å bruke det i opplæringen allerede fra høsten av, sier han.

Må følge standard

Den norske oljeindustrien har utviklet Norsok-standarden for å sikre tilstrekkelig trygghet, verdiskapning og effektivitet.

– Det er en oljebransjestandard som finnes for all olje- og gassrelatert aktivitet. Den beskriver alt, inkludert maling, forteller Larsen.

Dersom du skal forbehandle, korrigere, behandle eller male i henhold til Norsok-standarden, kreves det fagbrev. Dette fagbrevet er det ikke alle som har. Det gjelder for eksempel periodearbeidere fra Øst-Europa.

– Alternativet er at de ved hjelp av VR-briller kan gjøre en site-test hvor de kan vise at de kan utføre dette arbeidet, sier han.

3D-tegninger

Enhver type stålkonstruksjon kan males ved at du importerer inn 3D-tegninger i systemet slik at treningen skreddersys etter den enkeltes behov.

– Skal du for eksempel male en ventil, kan du importere en 3D-tegning i programvaren og øve på den, forklarer Larsen.

I versjon 1 av systemet var det bare mulig å legg ett strøk maling. I versjon to, som er i bruk nå, er det mulig å legge fem strøk og velge type maling.

– Det har blitt mer avansert, med flere muligheter i programvaren. Noe industrien krever.

Akzo Nobel tilbyr nå det virtuelle treningsverktøyet Green Training til kunder og partnere over hele Europa.

– VR-briller brukes i alle industrier og markeder, men det startet med olje- og gassindustrien. Som et tilbud til våre kunder gir vi opptrening i bruk av utstyret, eller man kan kjøpe utstyret, sier Larsen.

Powered by Labrador CMS